Η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ δια-χωρίζει τους πτυχιούχους ΤΕΙ σε Αποφοίτους πριν & Αποφοίτους μετά το 2001 !!!

Σε ένα απαράδεκτο διαχωρισμό των αποφοίτων ΤΕΙ προχώρησε με ανακοίνωση της η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ , καθώς ζητά στην τελευταία ανακοίνωση αφού με...Σε ένα απαράδεκτο διαχωρισμό των αποφοίτων ΤΕΙ προχώρησε με ανακοίνωση της η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ , καθώς ζητά στην τελευταία ανακοίνωση αφού μετά την διάλυση και κατάργηση των ΤΕΙ δεν έχει λόγο ύπαρξης τα εξής: 
....''αναμένουμε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθ. Κ. Γαβρόγλου να επιλύσει την εκκρεμότητα των πτυχιούχων ΤΕΙ που αποφοίτησαν μετά το 2001 και παρακολούθησαν τετραετή προγράμματα σπουδών, με 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 επαγγελματικών προσόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης''.
Δηλαδή δια-χωρίζει τους πτυχιούχους ΤΕΙ σε Αποφοίτους πριν & Αποφοίτους μετά το 2001 !!!


Τίτλοι Τέλους για τα ΤΕΙ. Μετά από 35 χρόνια από την ίδρυση των ΤΕΙ μπήκαν οι ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ. Η ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, 23 Απριλίου 2019, του Πολυνομοσχεδίου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», ολοκλήρωσε και τυπικά την κατάργηση των ΤΕΙ από τον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την ίδρυση των νέων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων που προήλθαν από τις συγχωνεύσεις μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΣΕΠ ΤΕΙ τον Δεκέμβριο 2016, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΠΟΣΔΕΠ και την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών με θεματικό τίτλο «Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα» και με συμμετοχή εκπροσώπων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΔΙΠ, ΓΓΕΤ, εκπροσώπων κομμάτων, επιμελητηρίων και άλλων φορέων, συζητήθηκαν και τέθηκαν για πρώτη φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις για την Ενιαοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο συνέδριο υπήρξε καταλυτική η παρουσία του Υπουργού Παιδείας καθ. Κώστα Γαβρόγλου που αντιλήφθηκε και τελικά ενστερνίστηκε πολλές από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη διάρκεια του 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΣΕΠ ΤΕΙ. Μετά από 15 μήνες, το εγχείρημα της αναδιάταξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησε με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής που προέκυψε από την συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.


Είναι γεγονός ότι η αναδιάταξη του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σίγουρα μερικά από τα νέα Τριτοβάθμια Ιδρύματα που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις, άλλα ευνοήθηκαν περισσότερο και άλλα πιθανόν να αδικήθηκαν. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στα πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας τα οποία προφανώς δεν ευνοήθηκαν (ίδρυση Γενικού Τμήματος). Βέβαια δυστυχώς, υπήρξαν και εξωθεσμικές παρεμβάσεις από Μητροπολίτες, Δημάρχους, Βουλευτές και άλλους τοπικούς παράγοντες που είχαν σαν αποτέλεσμα την ίδρυση νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, αμφιβόλου ακαδημαϊκής βιωσιμότητας και με μεγάλες πιθανότητες μελλοντικής αυτοκατάργησής τους. 

Τα 15 έκ. ευρώ που προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να διαθέσει για τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα που συγχωνεύονται, θεωρούμαι ότι δεν επαρκούν για την υλοποίηση του εγχειρήματος της αναδιάταξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πιστεούμε ότι για να πετύχει αυτό το εγχείρημα το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να παράσχει την απαραίτητη χρηματοδότηση, τόσο για προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και διοικητικού προσωπικού, όσο και για την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των νέων Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι προφανές ότι η επιτυχία της υλοποίησης του εγχειρήματος της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαρκή χρηματοδότησή του, άλλως κινδυνεύει να οδηγήσει σε δυσεπίλυτα λειτουργικά προβλήματα.

Η ΟΣΕΠ ΤΕΙ πίστευε ακράδαντα, ότι η αναδιάταξη του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης ήταν επιβεβλημένη και αποτελούσε μονόδρομο για την ίδρυση νέων σύγχρονων Πολυθεματικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων. Τα νέα Ιδρύματα αναμφίβολα, είναι ικανά να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το STEM, την Ρομποτική την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G, συνιστώσες που αποτελούν συνεκτικά στοιχεία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Πιστεούμε λοιπόν, οτι τα νέα Τριτοβάθμια Ιδρύματα θα παρέχουν στους αποφοίτους τους, σημαντικά καλύτερες προϋποθέσεις απασχόλησης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιου τομέα.

Για την ιστορία παραθέτουμε τα μέλη του τελευταίου Κ.Δ.Σ της ΟΣΕΠ ΤΕΙ:

Πρόεδρος: Απόστολος Κοκκόσης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Παπαδιοδώρου
Γενική Γραμματέας: Μαρία Παραλίκα
Ταμίας: Γεωργία Σταφυλίδου
Ειδική Γραμματέας: Ευαγγελία Αντωνίου
Μέλη: Αντωνία Δελησταύρου
Κωνσταντίνος Διαμαντάρας
Φαίδρα Ελευθερίου
Πέτρος Καλαντώνης
Ιωάννης Κανδαράκης
Ιωάννης Κουτσονίκος
Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Νίκη Παπουτσή
Παναγιώτης Σινιόρος
Δημήτρης Τυμπής

Επίσης αναφέρουμε, τους πρώην Γενικούς Γραμματείς της ΟΣΕΠ ΤΕΙ και νύν Αντιπρυτάνεις του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Σταμάτη Αγγελόπουλο και Παναγιώτη Αδαμίδη, όπως και τον Κωνσταντίνο Γουλιάνα επίσης από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, για τη μεγάλη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Ομοσπονδίας.

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι η μη ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο, όπως και οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών μεταξύ μονίμων και προσωποπαγών μελών ΔΕΠ εγείρουν πολλά ερωτηματικά και αφήνουν ουσιαστικά ανοικτή την κερκόπορτα μελλοντικών αλλαγών στην πραγματοποιηθείσα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Επίσης αναμένουμε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθ. Κ. Γαβρόγλου να επιλύσει την εκκρεμότητα των πτυχιούχων ΤΕΙ που αποφοίτησαν μετά το 2001 και παρακολούθησαν τετραετή προγράμματα σπουδών, με 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 επαγγελματικών προσόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Π. - Τ.Ε.Ι.) 

Για το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ ΤΕΙ

Ο Πρόεδρος Κοκκόσης Απόστολος
Ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Παπαδιοδώρουμε πληροφορίες από esos.gr
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια