Περιφέρεια Κρήτης: Πρώτη συνάντηση για την αγροτική οικονομία

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας AREPO, με την νέα διοίκηση της, πραγματοποιήθηκε στη Περιφέρεια Κρήτης με την συμμετοχή εκπροσώπων ε...


Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας AREPO, με την νέα διοίκηση της, πραγματοποιήθηκε στη Περιφέρεια Κρήτης με την συμμετοχή εκπροσώπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παραγωγικών τάξεων και φορέων του νησιού.

Η νέα πρόεδρος της Ένωσης AREPO, περιφερειακή σύμβουλος, Ειρήνη Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη, αναφέρθηκε στις δράσεις της Ένωσης μετά την ανάληψη της Προεδρίας από την Ελλάδα στις εξελίξεις που έχουν επιτελεστεί για τη νέα ΚΑΠ στον τομέα των Γεωγραφικών Ενδείξεων και στο πρόγραμμα προώθησης προϊόντων για το 2020.


Αναφέρθηκε επίσης στη νέα στρατηγική Farm to Fork, στην πορεία των εξελίξεων που έχουν επιτελεστεί στον τομέα των διμερών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες, επεσήμανε το σημαντικό παρεμβατικό ρόλο της Ένωσης AREPO στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., παρουσίασε τα κύρια σημεία των θέσεων του Δικτύου και τέλος τους στόχους και τα οφέλη από τη συμμετοχή στο Δίκτυο.

Στη συνέχεια, ο επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα AREPO της Περιφέρειας Κρήτης Χαράλαμπος – Νικόλαος Πίτερης, επεσήμανε το ρόλο της πνευματικής ιδιοκτησίας που αντιπροσωπεύουν οι Γεωγραφικές Ενδείξεις κάθε Περιφέρειας και παρουσίασε τη νέα ενιαία πλατφόρμα καταγραφής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κοινή άποψη όλων των συμμετεχόντων ήταν:

-Να αναπτυχθεί η συνεργασία και η ισχυροποίηση των δεσμών της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον πρωτογενή τομέα.

-Να ενισχυθεί το πρόγραμμα προώθησης προϊόντων των Γ.Ε., με περισσότερα όμως κίνητρα στις μικρές παραγωγές. Ιδιαίτερα, να υπάρξει ενθάρρυνση και επιπλέον μοριοδότηση των νέων αγροτών.

Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ότι, θα πρέπει να υπάρξει απλοποίηση των διαδικασιών, ιδιαίτερα στον τομέα των τροποποιήσεων των φακέλων των Γ.Ε., οι οποίες καθυστερούν σημαντικά και ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα παραγωγής.

Τέλος, η πρόεδρος της Ένωσης AREPO Ειρήνη Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη, αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που καλείται να αναλάβει η νέα Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, και ζήτησε από τα μέλη της να υποβάλλουν γραπτά τις απόψεις και τις προτάσεις τους, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την προώθηση θεμάτων Γ.Ε. στα θεσμικά όργανα της ΕΕ μέσω της Ένωσης AREPO και ενόψει της νέας ΚΑΠ .

Ζήτησε επίσης από τα μέλη της ομάδας, να υποβάλλουν ιδέες ή πλάνα δράσεων για την προώθηση και προβολή των προϊόντων ΓΕ στην Περιφέρεια Κρήτης.
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια