Πανδημία, Γεωργία και Τρόφιμα σε Παγκοσμιο Επίπεδο

Του Σταμάτη Σεκλιζιώτη  Ο COVID-19 έχει χτυπήσει σε μια εποχή που ήδη η πείνα ή ο υποσιτισμός συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως. Σύμφωνα ...


Του Σταμάτη Σεκλιζιώτη 


Ο COVID-19 έχει χτυπήσει σε μια εποχή που ήδη η πείνα ή ο υποσιτισμός συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ, τουλάχιστον 83 εκατομμύρια άνθρωποι, και πιθανώς 132 εκατομμύρια, μπορεί να πεινάσουν μέχρι το τέλος του 2020 ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης που προκλήθηκε από την πανδημία.


Αυτά προστίθενται στα 690 εκατομμύρια ανθρώπων που ήδη πεινούν. Ταυτόχρονα, 135 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια και χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια.


Είναι σαφές, αν και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει αρκετή τροφή για όλους, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν από πείνα. Ένδειξη ότι τα συστήματα παραγωγής/διατροφής, αλλά και ελέγχου & διανομής των τροφίμων αποτυγχάνουν διεθνώς, με την πανδημία να επιδεινώνει τα πράγματα. Οι πλούσιες χώρες ενδιαφέρονται για τις δικές τους παραγωγές και καταναλώσεις και την εμπορία μεταξύ οικονομιών που μπορούν να προμηθεύονται (πληρώνοντας...), ενώ αδιαφορούν για τις πτωχότερες. 


Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας θα μπορούσε να ωθήσει πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε ακραία φτώχεια στην περίοδο 2020/2021.
Τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, οι απώλειες εισοδήματος και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής τροφίμων θέτουν πλέον σε κίνδυνο την πρόσβαση σε τρόφιμα τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια εάν δεν ελεγχθεί σύντομα η επιδημία.


Σε ότι αφορά τα σιτηρά και τις εαρινές καλλιέργειες σποράς του 2020 και 2021, υπάρχει σοβαρή ανησυχία ότι οι παραγωγοί μπορεί να μην είναι σε θέση να σπείρουν επαρκείς εκτάσεις σε πολλές χώρες όπως συνήθιζαν, λόγω υπερεξάπλωσης του COVID-19 που επηρεάζει την εργασία, τις εισροές και την διάθεση.... Για τον λόγο αυτό ο Πρωτογενής Τομέας χρειάζεται μεγάλη στήριξη από τώρα μέχρι και το τέλος του 2021 και στο Βόρειο και στο Νότιο Ημισφαίριο. Στην περίπτωση αδιαφορίας των Κυβερνήσεων, αυτό θα μεταφραστεί σε έλλειψη τροφίμων αργότερα μέσα στο 2021 και στο 2022 σε πολλά σημεία του πλανήτη, θα παρουσιαστούν προβλήματα στην διακίνηση των προϊόντων, αλλά και θα αρχίζουν να μειώνονται επικίνδυνα τα αποθέματα.


Εξίσου σημαντική και προστιθέμενη είναι η συνεχώς επιδεινούμενη απειλή της πανδημίας σε ήδη υπάρχουσες κρίσεις - όπως πολεμικές συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, κλιματικές καταστροφές, παράσιτα και ασθένειες παραγωγικών ζώων - παράγοντες που ήδη κλονίζουν τα συστήματα διατροφής και προκαλούν διαταράξεις στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου και συνεπώς τροφική ανασφάλεια σε όλο τον κόσμο.


Οι πρόσφατες αναλύσεις της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσης για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Food Security Phase Classification ή IPC, βλ.: http://www.ipcinfo.org/) δείχνουν μια ανησυχητική επιδείνωση της ήδη οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας σε χώρες οι οποίες ήδη υποφέρουν από άλλες κρίσεις...


Για να αποφευχθεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρόφιμα, υπάρχει η επείγουσα ανάγκη για προστασία των πιο ευάλωτων, για διατήρηση και επέκταση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας σε όλο το δίκτυο των τροφίμων και της διατροφής (σπορά, παραγωγή, μεταποίηση, διανομή, εμπορικές συναλλαγές, επισιτιστικά 

προγράμματα, κατανάλωση, συμπίεση τιμών καταναλωτή, κλπ), προστασία ακόμη και αύξηση της παραγωγής τροφίμων όσο και όπου αυτό είναι δυνατόν περισσότερο, μέσα από βελτίωση γαιών, οικονομία υδάτων, εκπαίδευση και εκμάθηση μεθόδων και κοιτάζοντας πέρα από την πανδημία οικοδομώντας καλύτερα και πιο σύγχρονα αλλά και πιο ανθεκτικά συστήματα διανομής τροφίμων και πρακτικές παραγωγής για όλους μέσα στις χώρες τους και στη γη τους... 


Η εξάρτηση πολλών πληθυσμών από τις εμπορικές διαδικασίες (εισαγωγές από π.χ. χώρες με έξαρση της πανδημίας όπου παρατηρούνται μεταβολές στα συστήματα παραγωγής και διάθεσης με τάσεις μείωσης της διαθεσιμότητας....) ή από επισιτιστικά προγράμματα και άρα από παραγωγές μακριά από τις χώρες τους, συμβάλλει στην έλλειψη αγαθών, στην μη τακτική τροφοδότηση της αγοράς, στην αύξηση της δαπάνης για τρόφιμα, ενώ είναι επόμενο να δημιουργούνται "διατροφικές" ελλείψεις και ανασφάλειες. 


Αντίθετα, από τις καλύτερες άμυνες σε περιόδους πανδημίας είναι η αυτάρκεια τροφής και η στροφή της αγροδιατροφικής πολιτικής προς τις εθνικές δυνατότητες παραγωγής βασικών αγαθών, στα πλαίσια αποφασιστικών αγροτικών εθνικών σχεδίων χρήσης γης (αγροτική χωροταξία), παραγωγικών διαδικασιών με στοχεύσεις αυτάρκειας στα βασικά είδη, προσφέρει δε περισσότερη ασφάλεια, δημιουργεί απασχόληση, συμπιέζει τις τιμές καταναλωτή και μειώνει τις εξαρτήσεις... 


Οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές δεν είναι δυνατόν να μηδενιστούν σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, αλλά οι εθνικές οικονομίες και κυρίως οι αγροτικές οικονομίες μπορούν να ανακουφίζουν καλύτερα τους πληθυσμούς όταν εξαντλούν πρώτα τις δικές τους δυνατότητές σε γη, σε παραγωγές και σε εκμετάλλευση των δικών τους βιοαποθεμάτων (διάσωση και χρήση ντόπιων ποικιλιών και φυλών παραγωγικών ζώων), με επιστροφή εγκαταλειμμένων γαιών στην καλλιέργεια, με σοβαρή κρατική τεχνική βοήθεια και ενίσχυση, με εθνική αγροτική έρευνα σε τομείς "κλειδιά" για τη χώρα, σεβασμό στην επιστημοσύνη, με δίκτυα για γεωργικές εφαρμογές, ορθολογική χρήση φυσικών πόρων νερού και εδαφών, κλπ)


Για τη χώρα μας και με τα δεδομένα της πανδημίας τους τελευταίους μήνες, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στον τομέα τροφοδοσίας της αγοράς και της κατανάλωσης σε τρόφιμα, δεν παρατηρήθηκαν κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις που σχολιάστηκαν. Αυτό οφείλεται και στην εγχώρια πρωτογενή παραγωγή η οποία παρά τα σοβαρά της προβλήματα, συνέχισε να προμηθεύει αδιάκοπα τα αστικά κέντρα. Υπήρξε επάρκεια τροφίμων αν και κάποια μεμονωμένα φαινόμενα κερδοσκοπίας έκαναν την εμφάνισή τους, ενώ η αγροτική δραστηριότητα του τόπου στο σύνολό της (πλην εξαιρέσεων όπως η ανθοκομία...) φαίνεται να μην έχει επηρεαστεί σοβαρά προς το παρόν. Μένει βέβαια να δει κανείς την περίοδο που έρχεται και με δεδομένο ότι η εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές σε αγροδιατροφικά προϊόντα είναι υψηλή, κυρίως σε κρέατα, γαλακτοκομικά, όσπρια, σιτηρά και ζωοτροφές, σε συσκευασμένα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, κλπ., στην πλειοψηφία τους με προέλευση από κράτη μέλη της ΕΕ όπου τα περιθώρια παραγωγής και εξαγωγών είναι ακόμη μεγάλα... 


Η ΕΕ και η Χώρα μας κατατάσσονται στις χώρες "ελάχιστου έως μηδενικού δτατροφικού στρες" σε σχέση με χώρες όπου η πανδημία προκάλεσε σοβαρά επισιτιστικά προβλήματα και κρίσεις. 


Σ. Σεκλιζιώτης

thessaliatv.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

 

Σχόλια