Κομισιόν: Τα 17 «πρέπει» της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ

Ανθεκτικός γεωργικός τομέας 1. Πιο δίκαιη, αποτελεσματική και αποδοτική κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, με την εφαρμογή, για παράδειγμα, της...


Ανθεκτικός γεωργικός τομέας


1. Πιο δίκαιη, αποτελεσματική και αποδοτική κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, με την εφαρμογή, για παράδειγμα, της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής ενίσχυσης, της μείωσης των πληρωμών και των περαιτέρω διαφορών σε επίπεδο στήριξης, που προκύπτουν από ιστορικά δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη τις αγρονομικές συνθήκες και εδαφικές διαφορές.

2. Βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων με προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που προωθούν τα βοσκοτόπια και την προστασία του περιβάλλοντος και καλύτερη ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στο σύστημα άμεσων πληρωμών.

3. Υποστήριξη για τον σχηματισμό οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμών και ενίσχυση της οργάνωσης της αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων, με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, όπως τα βιολογικά.
Περιβάλλον και γεωργία

4. Ανάπτυξη της ελληνικής βιοοικονομίας με αύξηση της συμβολής των γεωργικών αποβλήτων και των υποπροϊόντων στη συνολική παραγωγή της ανανεώσιμης ενέργειας μέσω ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και υποστήριξη των παραγωγών μέσω της κατάρτισης και των συμβουλών.

5. Μείωση των απωλειών θρεπτικών συστατικών και βελτίωση της υγείας του εδάφους με την υιοθέτηση αγροοικολογικών πρακτικών, διαχείριση εδάφους, διατήρηση των υπολειμμάτων καλλιέργειας στα χωράφια και στη γεωργία ακριβείας. Απαραίτητη η εκπαίδευση και η παροχή συμβουλών στους αγρότες.

6. Πρακτικές και στοχοθετημένες δεσμεύσεις διαχείρισης των υδάτων (π.χ. χρήση ποικιλιών καλλιεργειών με μειωμένο βιολογικό κύκλο, χρήση ανθεκτικών στο νερό καλλιεργειών), εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας αρδευτικής υποδομής, μετάβαση σε πιο αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα άρδευσης και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλών στους παραγωγούς.

7. Περαιτέρω αύξηση της έκτασης της βιολογικής γεωργίας, ειδικά σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές, όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για ποιοτικά προϊόντα και κάλυψη των κενών έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των βιολογικών προϊόντων.

8. Αύξηση των χαρακτηριστικών τοπίου στη γεωργία και στη βελτίωση της κατάστασης των προστατευόμενων ειδών και ενδιαιτημάτων κ.ά.

9. Ενθάρρυνση για την ανάπτυξη της γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, καθώς και την έγκαιρη αντικατάσταση των συγκομισθέντων ή κατεστραμμένων δασών και μέσω της παροχής συμβουλών.

10. Εισαγωγή καλλιεργειών αποδοτικές στο νερό και επενδύσεις για πρόληψη/προστασία από πλημμύρες. Επιπλέον, συνιστάται δασικό κτηματολόγιο και αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Ενίσχυση του κοινωνικου και οικονομικού ιστού στην ύπαιθρο

11. Νέοι αγρότες: Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για πρόσβαση σε γη, χρηματοδοτικά μέσα, κατάρτιση και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες.

12. Βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στις αγροτικές περιοχές.

13. Φυτοφάρμακα: Χρήση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, εκπαίδευση και παροχή συμβουλών στους παραγωγούς, εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών.

14. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών στη γεωργία, προωθώντας βέλτιστες πρακτικές.

15. Στήριξη των παραγωγών για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των ζώων, με στόχο την καλή διαβίωσή τους.
Καινοτομία και ψηφιοποίηση

16. Επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, επενδύοντας στο Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) και εστιάζοντας στην παροχή συμβουλών, τη διαδραστική καινοτομία και την κατάρτιση. Απαραίτητη η εφαρμογή της εγκριθείσας εθνικής νομοθεσίας, όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και τη δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης καινοτομίας.

17. Ευρυζωνικές υποδομές μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε συνέργεια με άλλα ταμεία της ΕΕ και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε αγροτικές περιοχές μέσω της εκπαίδευσης.ypaithros.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια