Υπενθύμιση για τους ψεκαστές γεωργικών φαρμάκων

Την υποχρέωση του κάθε επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων για ελαχιστοποίηση δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους, υπενθυμίζει π...


Την υποχρέωση του κάθε επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων για ελαχιστοποίηση δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους, υπενθυμίζει πως όλους τους επαγγελματίες η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η διεύθυνση αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΚΥΑ 9269/246316/2020 (ΦΕΚ 44032 Β’) «Εθνικό Σχέδιο Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι υποχρέωση του επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τη διεύθυνση, ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων οφείλει να λάβει τα παρακάτω μέτρα:

Να διερευνήσει τη δυνατότητα και οικονομικότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων για την αντιμετώπιση του προβλήματος που υφίσταται στην καλλιέργειά του.

Να διερευνήσει τη δυνατότητα και οικονομικότητα διενέργειας της εφαρμογής με ψεκαστικά μέσα που δεν δημιουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

Ο ψεκασμός να διενεργείται σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΣ

 

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια