Σύγκλητος ΓΠΑ:Δεν είναι η ιδανική λύση η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ....

Να αποδεσμευτούν πλήρως από τους περιορισμούς της χρηματοδότησης τους τα περιφερειακά απομακρυσμένα Τμήματα που προστέθηκαν μετά τις συγχωνε...


Να αποδεσμευτούν πλήρως από τους περιορισμούς της χρηματοδότησης τους τα περιφερειακά απομακρυσμένα Τμήματα που προστέθηκαν μετά τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ ...

Α. Η θεσμοθέτηση ενός συντελεστή επί μίας Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, τον οποία θα αποφασίζουν οι επιμέρους Σχολές, παρότι αυξάνει τον βαθμό συμμετοχής των Πανεπιστημίων στη διαδικασία εισαγωγής, απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί η ιδανική λύση. Αντίθετα, προτείνεται ως ορθότερη επιλογή η αποδοχή, εκ μέρους του Υπουργείου, των προτάσεων των Πανεπιστημίων ως προς τον αριθμό των εισακτέων.

Β. Τα περιφερειακά απομακρυσμένα Τμήματα που προστέθηκαν μετά τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ και ξεκίνησαν να λειτουργούν ως πανεπιστημιακά Τμήματα με τρομακτικές ελλείψεις βασικών υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει να αποδεσμευτούν πλήρως από τους περιορισμούς της χρηματοδότησης τους.

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοινωθέν η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ

Η Σύγκλητος του ΓΠΑ (συνεδρία 580/29.01.2021) τοποθετούμενη επί του Νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικότερα όσον αφορά το προτεινόμενο νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το ισχύον σύστημα πάσχει από σοβαρές αδυναμίες: πρώτον, ο αριθμός των εισακτέων στη συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τις πραγματικές δυνατότητες των τμημάτων υποδοχής σε διδακτικό προσωπικό και υποδομές. Δεύτερον, η δυνατότητα πρόσβασης στα διάφορα τμήματα είναι ανισοβαρής, με ορισμένα τμήματα να διατηρούν επιλεκτικά το «δικαίωμα» μικρού αριθμού εισακτέων, ενώ την ίδια στιγμή άλλα τμήματα καλούνται να απορροφήσουν την πλεονάζουσα ζήτηση χωρίς περιορισμούς. Αυτό με τη σειρά του προκαλεί ένα τρίτο πρόβλημα, της τυχαίας εισαγωγής υποψηφίων σε τμήματα τα οποία είναι πολύ χαμηλά στη σειρά προτίμησης τους με ότι αυτό συνεπάγεται. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται η εισαγωγή φέτος σχεδόν 5,000 υποψηφίων στα διάφορα γεωπονικά τμήματα, την ίδια στιγμή που για τα κτηνιατρικά τμήματα ο αντίστοιχος αριθμός δεν υπερέβη τους 180. Επισημαίνεται επίσης ότι ο αριθμός εισακτέων στο ΓΠΑ είναι τριπλάσιος των όσων εισηγήθηκαν οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του.

2. Στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου του Δημόσιου Πανεπιστημίου, επιβάλλεται η δυνατότητα καθορισμού του αριθμού των εισακτέων από κάθε Τμήμα με βάση τόσο τις πραγματικές του δυνατότητες όσο και τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του, διαδικασία στην οποία μπορούν να μετέχουν συμβουλευτικά τα επιμελητήρια και οι κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς. Η θεσμοθέτηση ενός συντελεστή επί μίας Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, τον οποία θα αποφασίζουν οι επιμέρους Σχολές, παρότι αυξάνει τον βαθμό συμμετοχής των Πανεπιστημίων στη διαδικασία εισαγωγής, απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί η ιδανική λύση. Αντίθετα, προτείνεται ως ορθότερη επιλογή η αποδοχή, εκ μέρους του Υπουργείου, των προτάσεων των Πανεπιστημίων ως προς τον αριθμό των εισακτέων.

3. Τα περιφερειακά απομακρυσμένα Τμήματα που προστέθηκαν μετά τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ και ξεκίνησαν να λειτουργούν ως πανεπιστημιακά Τμήματα με τρομακτικές ελλείψεις βασικών υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει να αποδεσμευτούν πλήρως από τους περιορισμούς της χρηματοδότησης τους για ένα χρονικό διάστημα ώστε αυτά να μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικά των άλλων υπαρχόντων ομοειδών τμημάτων της Χώρας.

4. Για τα Πανεπιστήμια που είναι εγκατεστημένα σε απομακρυσμένες / ακριτικές περιοχές της Χώρας, με το μειονέκτημα της μειωμένης γεωγραφικής πρόσβασης τους, προτείνεται μια σαφής διαφοροποίηση ως προς την βάση εισαγωγής σε αυτά καθώς και η πλήρης αποδέσμευση της χρηματοδότησης τους.
 

esos.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια