Τον Απρίλιο η προκήρυξη για τα σχέδια άρδευσης

Στα μέσα Απριλίου αναμένεται να ανοίξει πρόσκληση για τη Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ...


Στα μέσα Απριλίου αναμένεται να ανοίξει πρόσκληση για τη Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες ενέργειες προκειμένου να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα και ένα νέο πρόγραμμα leader για την ελληνική ύπαιθρο.

Σχετικά με τα αρδευτικά, από τα μέσα Απριλίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτημάτων ενίσχυσης, ενώ με την εν λόγω δράση θα δοθεί ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. 


Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι: 

Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος (όπως αρδευτικά συστήματα στάγδην άρδευσης και μικροκαταιονισμού, δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους). Μηχανολογικό.

 Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις (γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους, επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών π.χ. αλλαγή αντλίας, γεννήτριας κ.ά., δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής).

 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις τις 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων, τις 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. 

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

 Στήλη Αγροτικά Εφόδια

eleftheria.gr

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια