ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ:Ενημέρωση για την πορεία υποβολής των αιτήσεων για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών & την εγγραφή τους σε Μητρώο

Ενημέρωση για την πορεία υποβολής των αιτήσεων για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και την εγγραφή τους σε Μητρώο Στο πλα...


Ενημέρωση για την πορεία υποβολής των αιτήσεων για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και την εγγραφή τους σε Μητρώο

Στο πλαίσιο της αριθ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων ως Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και της εγγραφής τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα http://agroadvisors.elgo.gr 179 εγγραφές ενδιαφερομένων, εκ των οποίων οριστικοποίησαν και υπέβαλαν την αίτησή τους 54 νομικά πρόσωπα και 11 ατομικές επιχειρήσεις. 


Η γεωγραφική κατανομή των εν δυνάμει Φ.Π.Γ.Σ., ανά Περιφέρεια, βάσει της έδρας τους είναι η ακόλουθη:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αττική 7
Κεντρική Μακεδονία 16
Πελοπόννησος 8
Δυτική Ελλάδα 4
Δυτική Μακεδονία 3
Νότιο Αιγαίο 1
Θεσσαλία 7
Στερεά Ελλάδα 2
Ήπειρος 1
Κρήτη 6
Ανατ. Μακεδονία -Θράκη 10
Βόρειο Αιγαίο -
Ιόνια Νησιά -

ΣΥΝΟΛΟ 65


Διευκρινίζεται ότι, οι εν δυνάμει Φ.Π.Γ.Σ. που έχουν υποβάλλει αίτηση μπορεί να διαθέτουν και δευτερεύουσα/ες εγκατάσταση/εις, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στον Πίνακα.


Υπενθυμίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα έως 01.11.2021 και ώρα 23:59.

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια