ΔΕΛΤΑ: "Κλείδωσε" η πώληση του 43,2% της ΜΕΒΓΑΛ στα 25,86 εκατ. ευρώ ....

"Κλείδωσε" η πώληση του 43,2% της ΜΕΒΓΑΛ που κατείχε η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της Vivarta. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί...


"Κλείδωσε" η πώληση του 43,2% της ΜΕΒΓΑΛ που κατείχε η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της Vivarta. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: Η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της VIVARTIA, ανακοινώνει την πώληση και μεταβίβαση του ποσοστού 43,2% (περίπου),που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, προς μέλη της Οικογένειας Χατζάκου.Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 25.863 εκ. €. Η αξία πώλησης είναι 85% πάνω από τη λογιστική αξία (bookvalue) που είχε η εταιρία ΔΕΛΤΑ στα βιβλία της.

Το προϊόν της πώλησης θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική θέση της ΔΕΛΤΑ και θα εξυπηρετήσει περαιτέρω επενδυτικές της κινήσεις.

Σχόλια