Παράταση έως 27 Αυγούστου στις αιτήσεις προγραμμάτων προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες

Με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 3470/29.07.2021, δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθ...


Με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’ 3470/29.07.2021, δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ειδικά για το έτος 2021 η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1549), για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης, όπως η προθεσμία αυτή παρατάθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 662/161336/18.6.2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2729), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 27η Αυγούστου 2021.

Σχόλια