Βαμβάκι :Υπό έλεγχο το πράσινο σκουλήκι - Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι δεν έχουν παρατηρηθεί προσβολές ανθέων & καρυδιών

Υπό έλεγχο το πράσινο σκουλήκι. Χαμηλά επίπεδα συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού παρατηρήθηκαν στην ΠΕ Τρικάλων, αλλά προς ...


Υπό έλεγχο το πράσινο σκουλήκι. Χαμηλά επίπεδα συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού παρατηρήθηκαν στην ΠΕ Τρικάλων, αλλά προς το παρόν δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) πάνω από το όριο επέμβασης. Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι οι συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές και δεν έχουν παρατηρηθεί προσβολές ανθέων και καρυδιών.

Αυτό αναφέρει το Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Τρικάλων σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι την εποχή αυτή οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο ανθοφορίας και καρπόδεσης του 50% περίπου των ανθέων των βαμβακόφυτων.

Ως προς τις καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες προφανώς αφορούν και τους βαμβακοπαραγωγούς του νομού Λάρισας, συστήνονται τα εξής: 
  • Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πρέπει να γίνεται ορθολογική άρδευση για την αποφυγή υπερβολικής ανάπτυξης των βαμβακόφυτων που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην καλλιέργεια.
  •  Όπου διαπιστώνεται υπερβολική βλάστηση συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. 
  • Οι παραγωγοί δεν πρέπει να εφησυχάζουν με τις χαμηλές συλλήψεις πεταλούδων που παρατηρούνται και θα πρέπει αυτήν την περίοδο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν τακτικά (τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) τις καλλιέργειές τους, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα την πυκνότητα των πληθυσμών των εντόμων - εχθρών, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί φθάσουν στα όρια επέμβασης, όπως αναφέρονται παρακάτω.
Η επιθεώρηση των βαμβακιών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες, διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.

  • ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Στο παρόν στάδιο, το κατώτερο όριο επέμβασης είναι 4-5 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 φυτά, ή μία νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής.
  • ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Επεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μόνο στην περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα ανθέων από όλη την έκταση του χωραφιού, διαπιστωθούν προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή σε τυχαία δειγματοληψία 100 καρυδιών βρεθεί προσβολή τουλάχιστον 5%.
Επισημαίνεται ότι οι συλλήψεις ακμαίων στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή χημικής επέμβασης. Οι φερομονικές παγίδες βοηθούν στον προσδιορισμό της ακριβούς περιόδου αλλαγής γενεών του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Η σοβαρότητα της προσβολής είναι συνάρτηση: 

α) του αριθμού και της ηλικίας των ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) που διαπιστώνονται από τις επιτόπιες επισκέψεις στους αγρούς και 
β) του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων στα όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια). 

Η χημική καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύμφης (μήκος έως 1 εκ.) διότι οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες είναι πιο ανθεκτικές στα εντομοκτόνα.

Αγροτικά Εφόδια (eleftheria.gr)

Σχόλια