Οδηγίες - Κατευθύνσεις- Καλλιεργητικές συμβουλές για βαμβάκι, πυρηνόκαρπα, μηλοειδή

Χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού στη βαμβακοκαλλιέργεια για τον νομό Καρδίτσας, αλλά προφανώς αφορά και τον ν...


Χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού στη βαμβακοκαλλιέργεια για τον νομό Καρδίτσας, αλλά προφανώς αφορά και τον νομό Λάρισας, δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου.


Ανάλογες συμβουλές για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών δίνει το Κέντρο με ανακοινώσεις του για τα πυρηνόκαρπα και τα μηλοειδή.

ΒΑΜΒΑΚΙ

  • Οι βαμβακοκαλλιέργειες εξελίσσονται φυσιολογικά παρά την αρχική οψιμότητα και οι φυτείες βρίσκονται στο στάδιο της προχωρημένης ανθοφορίας και σχηματισμού των καρυδιών. Όσον αφορά τις καλλιέργειες που έχουν πληγεί από χαλαζόπτωση, παρατηρείται αναβλάστηση και καθυστέρηση της ανθοφορίας. 
  • Στις περιοχές που υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις παρατηρείται αυξημένη βλάστηση. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν προβλήματα από προσβολές εχθρών. Σε ορισμένες φυτείες έχουν παρατηρηθεί προσβολές από αφίδες και τετράνυχο που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν σε χημικές επεμβάσεις. Όσον αφορά το πράσινο σκουλήκι, οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η Υπηρεσία μας, κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές του νομού. 
  • Ομοίως και για το ρόδινο σκουλήκι, οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές του νομού και δεν έχει παρατηρηθεί προσβολή ανθέων (ροζέτες) και καρυδιών, ύπαρξη ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) πράσινου σκουληκιού πάνω από το όριο επέμβασης. 
  • Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να επέμβουν άμεσα με ρυθμιστές ανάπτυξης σε φυτείες με υπερβολική βλάστηση και να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση, για τη διατήρηση της ισορροπίας βλαστικών και καρποφόρων οργάνων και αποφυγή υπερβολικής και τρυφερής βλάστησης προκειμένου να αποτραπεί η προσέλκυση επιβλαβών οργανισμών και φυσικά η οψίμιση των φυτειών. 
  • Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν κάθε 2-3 ημέρες τις βαμβακοφυτείες τους, προκειμένου να διαπιστώνουν εγκαίρως τυχόν εντομολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. 
  • Η επιθεώρηση των βαμβακοκαλλιεργειών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία) δεν είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας φουζικλάδιο. Επισημαίνεται, ότι η μολυσματικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και μετρίως υψηλές θερμοκρασίες. Είναι δυνατό να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφικά, ακόμη και μέχρι τη συγκομιδή. Προσοχή απαιτείται σε οπωρώνες που η ασθένεια έχει ήδη εκδηλωθεί και βρίσκονται σε δροσερές περιοχές, καθώς και σε όσους διατηρείται σταθερά περιβάλλον υψηλής υγρασίας λόγω υπερβολικής και συχνής άρδευσης. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φουζικλαδίων σε μία περιοχή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα προτεινόμενα μέτρα καταπολέμησης να εφαρμόζονται από όλους ανεξαιρέτως τους καλλιεργητές.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ: 
Αυτήν την εποχή, ο κίνδυνος προσβολής των καρπών είναι ακόμη μεγάλος. Οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν και συνιστάται να παρακολουθούν ανελλιπώς την πορεία πτήσης των ακμαίων του εντόμου μέσω των φερομονικών παγίδων στις καλλιέργειές τους, καθώς και να προβαίνουν σε συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο προσβολής των καρπών από τις προνύμφες του εντόμου. Αύξηση του αριθμού των συλλήψεων ακμαίων ανά ημέρα (με δύο φορές έλεγχο των παγίδων εβδομαδιαίως) ή/και διαπίστωση έστω και μικρής προσβολής στους καρπούς, πρέπει να τους κινητοποιεί άμεσα για την προστασία της παραγωγής με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ: 
Σε οπωρώνες που παρατηρούνται σημαντικές προσβολές από φυλλορύκτες, συνιστάται να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ: 
Σε οπωρώνες που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές τετρανύχων συνιστάται καταπολέμηση των κινητών μορφών και των αυγών με εναλλαγή κατάλληλων και εγκεκριμένων για την καλλιέργεια ακαρεοκτόνων σκευασμάτων. Όπου διαπιστώνονται προσβολές και από τα δύο είδη τετρανύχων (κόκκινος, κίτρινος) να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα τα οποία καταπολεμούν και τα δύο είδη.

ΑΝΑΡΣΙΑ-ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ): 
Οι παραγωγοί συστήνεται να παρακολουθούν ανελλιπώς την πορεία πτήσης των ακμαίων των εντόμων μέσω των φερομονικών παγίδων στις καλλιέργειές τους, καθώς και να προβαίνουν σε συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο προσβολής των καρπών και της βλάστησης από τις προνύμφες των εντόμων. Αύξηση του μέσου όρου συλλήψεων ακμαίων ανά ημέρα (με δύο φορές έλεγχο των παγίδων εβδομαδιαίως) ή/και διαπίστωση έστω και μικρής προσβολής, πρέπει να τους κινητοποιεί άμεσα για την προστασία της παραγωγής με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο και κατά προτίμηση με σκευάσματα που καταπολεμούν και τα τρία έντομα.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ:
 Οι ίδιες οδηγίες όπως για την καταπολέμηση των παραπάνω τριών εντόμων-εχθρών ισχύει και για την προστασία των δαμάσκηνων από την καρπόκαψα.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: 
Η μύγα της Μεσογείου μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καταστρεπτική για πολλά είδη καρπών, από την έναρξη του σταδίου ωρίμανσης (αλλαγή χρώματος) και μέχρι τη συγκομιδή. Συνιστάται άμεση προστασία των καρπών με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, με ψεκασμό κάλυψης ή δολωματικό ψεκασμό.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Μονίλια (ροδακινιά-νεκταρινιά-δαμασκηνιά).
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή σχετική υγρασία) δεν ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας. Ωστόσο, επειδή η ευπάθεια των καρπών στον παθογόνο μύκητα μεγαλώνει όσο αυτοί πλησιάζουν το στάδιο της ωρίμασης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολής από τον μύκητα που βρίσκονται σε υγρές περιοχές, καθώς και σε όσους επικρατεί υγρό περιβάλλον λόγω υπερβολικής άρδευσης. 
Κατά τη συγκομιδή οι προσβεβλημένοι καρποί, καθώς και οι μουμιοποιημένοι (προσβεβλημένοι και αφυδατωμένοι καρποί) πρέπει να συλλέγονται επιμελώς και να απομακρύνονται από τον οπωρώνα.


Σχόλια