ΥΠΕΝ: Τέλος το κυνήγι στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές – Τι αναφέρει η απόφαση

Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Αμυρά με την ένδειξη «Εξαιρετικά επείγον-Άμεση ενέργεια» έρχεται να κηρύξει το τέλος τ...Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Αμυρά με την ένδειξη «Εξαιρετικά επείγον-Άμεση ενέργεια» έρχεται να κηρύξει το τέλος του κυνηγιού στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Η απαγόρευση θα αφορά και περιμετρική ζώνη που θα καθοριστεί ανάλογα με τα είδη της άγριας πανίδας

Κάτι απολύτως αναμενόμενο, καθώς πέραν των προβλεπομένων στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι τέτοια η έκταση της οικολογικής καταστροφής στη Β. Εύβοια και σε άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν από τις πυρκαγιές, ώστε πλέον απειλείται άμεσα η πανίδα.

Η απόφαση, με ημερομηνία 19/8/2021, έχει θέμα «Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της xώρας» και απευθύνεται προς άμεση ενέργεια στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία Συντονιστών, Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με άμεση κοινοποίηση στις οικείες Δασικές Υπηρεσίες), καθώς και για ενημέρωση προς την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.) και τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (για την ενημέρωση των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων).

Στην απόφαση αναφέρεται ότι «με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-7-2021 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022» (ΦΕΚ 3515/ Β΄/2-8-2021) και συγκεκριμένα:

Το με α/α 30 του αιτιολογικού της απόφασης, καθώς και το εδάφιο 1.8. του Κεφ. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ «1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη, και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις», καθώς και τις ιδιαίτερες πλέον συνθήκες και απαιτήσεις στις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, δεν επιτρέπεται η άσκηση της θήρας εντός αυτών».

Ταυτόχρονα, καλούνται οι αρμόδιοι να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών δασικών απαγορευτικών διατάξεων θήρας στις καείσες περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της περί θήρας νομοθεσίας, ενώ τονίζεται ότι «η απαγόρευση θήρας δεν θα περιοριστεί μόνο στην καείσα έκταση, αλλά θα συμπεριληφθεί κατά την κρίση σας και μία ικανοποιητική επιφάνεια περιμετρικής ζώνης, που θα καθοριστεί ανάλογα με τα είδη της άγριας πανίδας που ενδιαιτώνται στην περιοχή, τη μορφολογία και τα είδη της βλάστησης, την επίδραση της φωτιάς στα δασικά οικοσυστήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, καθώς και τις αποστάσεις μεταξύ καμένων εκτάσεων, ώστε τα είδη της άγριας πανίδας να προστατευτούν και να ανακάμψουν πληθυσμιακά».

Σύμφωνα με την απόφαση «η οριοθέτηση θα πρέπει να έχει διακριτά όρια για τη σαφή αναγνώρισή τους από τους κυνηγούς».

Τέλος, από το ΥΠΕΝ επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ενημερώνεται επί των σχετικών ενεργειών των αρμοδίων, ενώ οι ίδιοι καλούνται να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στις καμένες περιοχές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας.


Σχόλια