Νέα Γεωργία - Νέα Γενιά: Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Bασιλοτροφία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , ανακοινώνουν την έναρξ...


Ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη του δωρεάν προγράμματος κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στη Θεσσαλία».  

To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Υλοποιείται υπό την επιστημονική καθοδήγηση ομάδας καθηγητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γεώργιο Γκόρα. 

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε 15 νέους με γνώσεις και εμπειρία μελισσοκομικής πρακτικής να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες μελισσοκόμους και να καταρτιστούν σε θέματα τεχνικών βασιλοτροφίας. Η εκπαίδευση αφορά στην αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση του υπάρχοντος γενετικού υλικού των μελισσών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην υποστήριξή των συμμετεχόντων στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 σκέλη. Στο πρώτο σκέλος, οι 15 ωφελούμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις επάνω σε θέματα βασιλοτροφίας, παραγωγής βασιλικού πολτού αλλά και ορθής μελισσοκομικής πρακτικής.  Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, θα επιλεγούν οκτώ (8) εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι θα κληθούν να υποστηρίξουν το επόμενο βήμα του προγράμματος, μέσα από την επίδειξη και υλοποίηση εμβολιασμών σε μελισσοκόμους  της Θεσσαλίας.

To συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης είναι ένα από τα 14 προγράμματα του 4ου κύκλου δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής, τον οποίο ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» θα υλοποιήσει σε σύμπραξη με μια πλειάδα σημαντικών φορέων και ιδρυμάτων από το οικοσύστημα της αγροδιατροφής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων:  4 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη προγράμματος : Οκτώβριος 2021

 

Διάρκεια:  12 μήνες 

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2018, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Rutgers (το κρατικό πανεπιστήμιο του Νιου Τζέρσεϋ), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τον Οκτώβριο του 2020, η πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και το δίκτυο συνεργατών της, διατηρώντας παράλληλα τη στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers ως στρατηγικό και τεχνικό σύμβουλο.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος [(ΙΣΝ) (www.SNF.org)] είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά άνω των $3.1 δισεκατομμυρίων, μέσω 5.000 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε περισσότερες από 135 χώρες ανά τον κόσμο. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση.

Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο παλαιότερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1920, με το όραμα να συν-δημιουργήσει και να στηρίξει την ανάπτυξη του τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής στην Ελλάδα. Σήμερα, στόχος του ΓΠΑ είναι να επιτύχει την εκπαιδευτική́ και ερευνητική αριστεία, προκειμένου να καταλάβει μια δυναμική θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και να ανταποκριθεί στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το ΓΠΑ προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και επιδιώκει την έρευνα στις γεωργικές επιστήμες, ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών και αναδυόμενων θεμάτων που αφορούν τις επιστήμες των καλλιεργειών και των ζώων, την υδατοκαλλιέργεια, τη βιοτεχνολογία, τη γεωργική μηχανική, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την επιστήμη των τροφίμων, τη διατροφή και την αγροτική οικονομία. Όντας σε συνεχή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΓΠΑ παρέχει λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί την καρδιά της παραγωγικής Ελλάδας, παράγοντας το σύνολο σχεδόν των αγροτικών και κτηνοτροφικών ειδών που παράγονται  στη χώρα. Στον πρωτογενή τομέα, η Θεσσαλία έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην εγχώρια Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία. Ο  αγροτικός κλάδος συμβάλλει καθοριστικά στην περιφερειακή  και εθνική οικονομία, αφού η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση στο σκληρό σιτάρι, στα βιοµηχανικά φυτά (αχλάδια και βιομηχανική ντοµάτα) και στα νωπά λαχανικά. Λόγω της ύπαρξης πολλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, διατηρείται ισχυρή σύνδεση του τομέα με την πρώτη μεταποίηση. Η Θεσσαλία κατέχει επίσης πολύ σημαντικό δασικό πλούτο και πλούσια δασοκάλυψη. Όσον αφορά τη ζωική παραγωγή, ο σημαντικότερος κλάδος της κτηνοτροφίας είναι η αιγοπροβατοτροφία και ακολουθούν η βοοτροφία και η χοιροτροφία, που τα τελευταία χρόνια έχουν κινητοποιήσει σημαντικό ύψος ιδιωτικών επενδύσεων. Ιδιαίτερα, η μελισσοκομία αποτελεί δυναμικό κλάδο της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία. Το μέλι έχει μπει στο «καλάθι της Περιφέρειας Θεσσαλίας», ενώ το μέλι Ολύμπου είναι γνωστό για τις ξεχωριστές του ιδιότητες, για τις οποίες γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης και κατοχύρωσης. Τα μελισσοκομικά προϊόντα του τόπου μας είναι εξαιρετικά και κλείνουν μέσα τους τις γεύσεις και τα αρώματα του θεσσαλικού κάμπου αλλά και των βουνών μας. Γι’ αυτό η  Περιφέρεια έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης στη χώρα. Συμμετέχουμε σε προγράμματα που στηρίζουν τους ανθρώπους της παραγωγής στην πράξη, στηρίζουμε την εθνική οικονομία, στηρίζουμε θέσεις εργασίας, στηρίζουμε το αγροτικό εισόδημα. Με συνολικό ποσό χρηματοδότησης πάνω από 1 δις ευρώ, για  εμβληματικά έργα όπως η επαναδημιουργία της Κάρλας, μεγάλα έργα υποδομών λιμνοδεξαμενές, φράγματα κ.α., εγγειοβελτιωτικά έργα,  επενδύσεις όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, ενισχύσεις σε νέους γεωργούς, ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, ομάδες τοπικής δράσης Leader, έργα   αγροτικής οδοποιίας και  ενισχύσεις για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές.


 πηγή: larissanet.gr

Σχόλια