Βοσκοτόπια: Παράπλευρες απώλειες σε βασική ενίσχυση & σε εξισωτική αποζημίωση των αιγοπροβατοτρόφων λόγω εφαρμογής της τεχνικής λύσης

Παράπλευρες απώλειες στην βασική ενίσχυση, αλλά και στην εξισωτική αποζημίωση, αιγοπροβατοτρόφων φέρνει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ για ...


Παράπλευρες απώλειες στην βασική ενίσχυση, αλλά και στην εξισωτική αποζημίωση, αιγοπροβατοτρόφων φέρνει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ για την εφαρμογή της τεχνικής λύσης στην κατανομή των βοσκότοπων.


Συγκεκριμένα, στην εν λόγω ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ΥπΑΑΤ και ΥΠΕΝ προχώρησαν σε μείωση των ΜΜΖ (Μονάδες Μέτρησης Ζώων) για τα αιγοπρόβατα ηλικίας κάτω του έτος ανεξαρτήτως φύλλου, τα οποία προσμετρούμενα στο ζωικό κεφάλαιο διαμόρφωναν την βασική ενίσχυση και την εξισωτική αποζημίωση των δικαιούχων.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ: «2. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 4, τροποποιούνται ως εξής: «α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ. β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ». Οι περ. στ), ζ) και η) της ίδιας παραγράφου καταργούνται και διαγράφεται το εξής εδάφιο: «Οι κατηγορίες στ, ζ, και η, αφορούν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου»».

Η προηγούμενη απόφαση, του 2015, προέβλεπε τα ακόλουθα: α) Ένα (1) πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜMΖ β) Μία (1) αίγα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου = 0,15 ΜMΖ.

Πλέον, με νέα απόφαση, οι αιγοπροβατρόφοι προκειμένου να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους και να λάβουν τα ίδια ποσά βασικής ενίσχυσης και εξισωτικής, θα πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων.


 πηγή: agro24.gr

 

Σχόλια