ΥπΑΑΤ- Δ/νση Γεωργίας- Φυτοφάρμακα: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχν. Γεωπόνων (Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής) έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων

ΥπΑΑΤ- Δ/νση Γεωργίας- Φυτοφάρμακα: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχν. Γεωπόνων (Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής) έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης ...


ΥπΑΑΤ- Δ/νση Γεωργίας- Φυτοφάρμακα: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχν. Γεωπόνων (Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής) έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων όπως & οι Απόφοιτοι του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

Σας επισυνάπτουμε την απάντηση της Δ/νσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Ιωάννινων, σύμφωνα με την οποία, οι απόφοιτοί του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής), έχουν το δικαίωμα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων (επομένως και πώλησης) , όπως και οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής .


Συνημμένο αρχείο: SYNTAGOGRAFISH__ΤΕΧΝ_GEWPONWN_PAN.IOANNINWN.pdf
 
 
πηγή: pepteg.gr

Σχόλια