Η εκπαίδευση των αγροτών ανέκαθεν αναγκαία και σήμερα επιτακτική

Αφορμή για αυτό το κείμενο στάθηκε η ανταπόκριση που προκάλεσε η ανακοίνωση της ίδρυσης του Γεωργικού Σχολείου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννή...


Αφορμή για αυτό το κείμενο στάθηκε η ανταπόκριση που προκάλεσε η ανακοίνωση της ίδρυσης του Γεωργικού Σχολείου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δηλαδή, η έγκρισή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Σπουδών, Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, Πρυτανικό Συμβούλιο).

 

 

Δημήτριος Πετρόπουλος*

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσεται στο τρίπτυχο: εκπαίδευση-έρευνα-κοινωνία. Δηλαδή η εκπαίδευση των νέων, η διεξαγωγή έρευνας και η σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία. Ακριβώς σε αυτή τη σύνδεση με την κοινωνία εντάσσεται η υποβολή και η έγκριση του Γεωργικού Σχολείου.

Το Γεωργικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε για να παρέχει εξειδικευμένες και πιστοποιημένες σύγχρονες γνώσεις προς τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.

Το Γεωργικό Σχολείο αποτελείται από δύο εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης Αγροτών διάρκειας 150 και 50 ωρών αντίστοιχα. Το πρώτο Πρόγραμμα (Καλλιεργητικό) αποτελείται από εννέα θεματικές ενότητες, που καλύπτουν βασικούς τομείς της αγροτικής παραγωγής (εδαφολογία, φυτοπροστασία, μετασυλλεκτική κ.λπ.).

Στόχος του Προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων τις γνώσεις εκείνες που θα τους καθιστούν χρήστες των πλέον σύγχρονων και επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών και πρακτικών.

Το δεύτερο Πρόγραμμα (Οικονομικό) αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες, που καλύπτουν τον τομέα της οικονομικής διαχείρισης της αγροτικής εκμετάλλευσης (οργάνωση, κοστολόγηση, διαμόρφωση σχεδίων βελτίωσης, λογιστική παρακολούθηση κ.λπ.).

Στόχος του Προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων τις γνώσεις εκείνες που θα τους καθιστούν ικανούς να αναλύσουν ενδελεχώς την οικονομική πλευρά της παραγωγικής διαδικασίας, προκειμένου να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Είναι αποδεκτό πλέον από όλους ότι οι παραπάνω γνώσεις είναι αναγκαίες προκειμένου οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων να παράγουν με βάση τις περιβαλλοντικές οδηγίες της Ε.Ε. και με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων και τη δημιουργία βέλτιστης ποιότητας.

Τις παραπάνω ανάγκες τις γνωρίζουν οι αγρότες μας και αγωνιούν.

Η σύλληψη της παραπάνω ιδέας έγινε στο άκουσμα σε διαδικτυακή συνάντηση παραγωγών για τις προτεραιότητες της Νέας ΚΑΠ ότι «χρειαζόμαστε εκπαίδευση, ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερους στα καφενεία, οι οποίοι μας τα μαθαίνουν λάθος».

Η φράση αυτή καταδεικνύει την αναγνώριση της ανάγκης από τους ίδιους τους παραγωγούς για εξειδικευμένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση. Η παραπάνω φράση ίσως και να καταδεικνύει και την απογοήτευση των αγροτών μας από την έλλειψη αντίστοιχης εκπαίδευσης.

Οι εξελίξεις, όμως, μας φέρνουν προ των ευθυνών μας. Στα νέα δεδομένα – πλέον έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί – της κλιματικής αλλαγής, της τεχνολογικής εξέλιξης, του έντονου ανταγωνισμού, της αλλαγής των καταναλωτικών προτύπων και των ροών εμπορίου, δεν μπορεί ο αγροτικός τομέας να επιχειρεί, χωρίς να λαμβάνει τα παραπάνω υπόψη.

Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων προκειμένου να ανταποκριθούν με αποτελεσματικά εφόδια στα παραπάνω, χρειάζονται στοχευόμενη και πιστοποιημένη εκπαίδευση. Βέβαια, δε θεωρούμε να κομίζουμε γλαύκας εν Αθήνας… Όλοι μας – θεσμοί, Πολιτεία, παραγωγοί, πολίτες – γνωρίζουμε την παραπάνω έλλειψη-αδυναμία. Κάτι οργανωμένο κεντρικά και για το σύνολο της χώρας, ίσως να είναι δύσκολο να υλοποιηθεί.

Ας ξεκινήσουμε από το μέρος. Θέλω να πιστεύω ότι η έγκριση του Γεωργικού Σχολείου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η αποδοχή που έχει βρει – από τον τοπικό και εξειδικευμένο Τύπο, από εξειδικευμένους ιστότοπους, η ανταπόκριση με τα καθημερινά τηλέφωνα των παραγωγών, η χρηματοδότησή του για την αρχική υλοποίηση δύο σεμιναρίων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου – να λειτουργήσει σαν κάλεσμα, προκειμένου να ενταχθεί στο σχεδιασμό και στις προτεραιότητες της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων φορέων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση.

Η Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό προκειμένου να ανταποκριθεί άριστα στην παραπάνω πρόκληση.

*Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιστημονικός υπεύθυνος Γεωργικού Σχολείου, d.petropoulos@uop.gr 

 

πηγή: tharrosnews.gr

Σχόλια