Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τοξικολογία για όλους» από το ΚΕΔιΒΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τοξικολογία για όλου...Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τοξικολογία για όλους».

Σκοπός του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τον κόσμο της Τοξικολογίας, η οποία βρίσκει εφαρμογή σχεδόν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης καθημερινότητας. 

Με το πέρας της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα διαθέτει βασική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ώστε να εντοπίζει τις εφαρμογές που βρίσκει η Τοξικολογία στην καθημερινότητά του, να διαβάζει και να κατανοεί τα σήματα που υπάρχουν πάνω σε χιλιάδες εμπορικά προϊόντα, να αναγνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους που αυτά ενέχουν, καθώς και τους τρόπους διαχείρισης/απόρριψης αυτών. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό που ευαισθητοποιείται γύρω από τους καθημερινούς κινδύνους που προκύπτουν μέσω του σύγχρονου τρόπου ζωής και ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με τους τρόπους προστασίας από αυτούς. 

Τελικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αντίληψης του σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας τόσο σε εργασιακό επίπεδο όσο και στην κανονική ζωή.


Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής Δημήτριος Κουρέτας, η διάρκεια 55 ώρες και το κόστος 180 ευρώ. Η παρακολούθηση θα είναι διαδικτυακή. Ξεκίνησαν οι εγγραφές, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στα τέλη του μήνα.

 Μάθε περισσότερα εδώ: https://learning.uth.gr/toxicology-for-everyone/

Σχόλια