Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής : 3η Τεχνική Συνάντηση του ερευνητικού έργου Eurosheep την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

Σας προσκαλούμε στην 3η Τεχνική Συνάντηση του ερευνητικού έργου Eurosheep που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, ...


Σας προσκαλούμε στην 3η Τεχνική Συνάντηση του ερευνητικού έργου Eurosheep που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, στις 11:30.

Στην Τεχνική Συνάντηση θα γίνει η παρουσίαση και η επιλογή των τεχνικών λύσεων που θα αξιολογηθούν στην πράξη, από το σύνολο των τεχνικών λύσεων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του Eurosheep.
 
Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στη συνάντηση, ακολουθήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο (zoom meeting):

Αν σας ζητηθεί, να συμπληρώσετε τον κωδικό: H7T8A8
Σχόλια