Διαχείριση πυρκαγιών με πιο ολοκληρωμένο τρόπο

Του Κώστα Γκιάστα Μια ενδιαφέρουσα επιστημονική διάλεξη με τίτλο: «Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός πυροσβεστικών δυνάμεων για...


Του Κώστα Γκιάστα

Μια ενδιαφέρουσα επιστημονική διάλεξη με τίτλο: «Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός πυροσβεστικών δυνάμεων για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής» δόθηκε προχθές το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του Campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα, από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δρ. Σταύρο Σακελλαρίου.

Ο κ. Σακελλαρίου αρχικά ξεκίνησε λέγοντας κάτι που είναι σε όλους γνωστό, ότι οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν φυσικό φαινόμενο και δυνητικά έναν κίνδυνο που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στα φυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα. Αυτό όλοι μπορούν να το κατανοήσουν αφού έχουν περάσει λίγοι μόνο μήνες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια.

Αναφερόμενος σε στοιχεία και αριθμούς είπε ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός πυρκαγιών στις ΗΠΑ είναι 74.208 και ο μέσος όρο καύσης 2.129.203 εκταρίων (1985 έως το 2018). Εξήγησε ότι το μεγαλύτερο ετήσιο ποσό του κόστους καταστολής που απαιτήθηκε ήταν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Σακελλαρίου ο μέσος ετήσιος αριθμός περιστατικών πυρκαγιάς κυμαίνεται από 1.432 (Ελλάδα) έως 18.025 (Πορτογαλία), που απανθρακώνουν από 24.200 (Γαλλία) έως 158.834 (Ισπανία) εκτάρια κάθε χρόνο (1980-2018).

Κάνοντας λόγο για τις μελλοντικές προβλέψεις είπε ότι υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, η περίοδος των πυρκαγιών, ειδικά στη Νότια Ευρώπη, θα είναι μεγαλύτερη και με υψηλότερα επίπεδα ξηρασίας που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη δριμύτητα πυρκαγιών.

Έτσι ο κρίσιμος χρόνος ανταπόκρισης, υπογράμμισε ο κ. Σακελλαρίου, αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική και έγκαιρη διαχείριση των πυρκαγιών. Σκοπός της έρευνας, που παρουσιάστηκε, είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για την άμεση ανάσχεση δασικών και αστικών πυρκαγιών. 

Οι επιμέρους στόχοι έγκεινται στη σύζευξη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της διαχείρισης πυρκαγιών, έτσι ώστε το προτεινόμενο μοντέλο να χρησιμοποιείται και σε πραγματικό χρόνο. 
Η στρατηγική διάσταση επικεντρώνεται στη βέλτιστη χωροθέτηση-κατανομή των πυροσβεστικών οχημάτων προσαρμοσμένα τόσο στην πληθυσμιακή δυναμικότητα, όσο και στην επικινδυνότητα των περιοχών βάσει της προσομοίωσης των δασικών πυρκαγιών.

Φέρνοντας ως παράδειγμα τη Θάσο που έχει πληγεί πολλές φορές από πυρκαγιές στο παρελθόν, ο κ. Σακελλαρίου είπε ότι διάφορα χωρικά πρότυπα βέλτιστων θέσεων αναπτύχθηκαν με βάση τον ιδανικό και ρεαλιστικό κρίσιμο χρόνο ανταπόκρισης, καθώς και την τρέχουσα και επιθυμητή ικανότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Η επιχειρησιακή διάσταση υποστηρίζει τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού μέσω μιας σειράς πρόσθετων υποσυστημάτων (π.χ. άμεση επαναδρομολόγηση οχημάτων σε περίπτωση εξελισσόμενων πυρκαγιών). 

Ως εκ τούτου, το προτεινόμενο Συστήμα Λήψης Αποφάσεων, με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν στην έρευνα, προσεγγίζει τη διαχείριση πυρκαγιών με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής προστασίας και του εξορθολογισμού των χρηματοοικονομικών πόρων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις πολιτικής καισχεδιασμού που προέκυψαν από την έρευνα είναι τα εξής:

*Αναγκαιότητα ενσωμάτωσης του κινδύνου των πυρκαγιών στον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό για αποτελεσματική προστασία του φυσικού και δομημένου/πολιτιστικού περιβάλλοντος.

* Άμεση προοπτική διαβαθμισμένης προστασίας (με ιεράρχηση προτεραιοτήτων) και ποσοτικοποίησης του κινδύνου των οικοσυστημάτων, φυσικών πόρων, υποδομών ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας μέσω των χαρτών πιθανοτήτων καύσης.

* Κατάρτιση μέτρων (όπως σχεδιασμός αντιπυρικών ζωνών, απαγόρευση δόμησης σε ευάλωτες περιοχές).

* Σχεδιασμός σεναρίων άμεσης εκκένωσης των οικισμών με ενσωμάτωση του κινδύνου και στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

* Σχεδιασμός κατάλληλων χρήσεων γης, σημαντικοί περιορισμοί χωροθέτησης μονάδων υψηλής επικινδυνότητας σε σημεία διεπαφής οικιστικού-δασικού μετώπου και τέλος

* Στρατηγικός σχεδιασμός χωροθέτησης των πυροσβεστικών μονάδων και υποδομών με βάση την επικινδυνότητα και τη χωρική διάρθρωση των οικισμών.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου, επίκουρος καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια