Ενημέρωση για μύθους & αλήθειες για το Ελαιόλαδο από τον ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ με ανακοίνωση του ενημερώνει σχετικά με μύθους και αλήθειες γύρω από το Ελαιόλαδο, έπειτα από πανελλαδική μελέτη που διενήργησε, όπου...


Ο ΕΦΕΤ με ανακοίνωση του ενημερώνει σχετικά με μύθους και αλήθειες γύρω από το Ελαιόλαδο, έπειτα από πανελλαδική μελέτη που διενήργησε, όπου και διαπίστωσε ευρείς και εδραιωμένες λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το προϊόν. 
Υπογραμμίζει επίσης πως την δεδομένη στιγμή, η παραγωγή του ελαιόλαδου στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη πλήρως συγχρονιστεί με τις επιταγές της επιστήμης και της σχετικής εθνικής και ενδοκοινοτικής νομοθεσίας για την προάσπιση τόσο της ποιότητας του όσο και των συμφερόντων των καταναλωτών

Σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης της αλήθειας γύρω από διάφορους μύθους που το περιβάλλουν και με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών , ο ΕΦΕΤ εξέδωσε αφίσα με τίτλο: «Ελαιόλαδο: Μύθοι και Αλήθειες».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για το Ελαιόλαδο:

«Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά μας προϊόντα, καθώς πέρα από την αναγνωρισμένη διατροφική του αξία, η ελαιοκαλλιέργεια περιβάλλεται και από ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Εκτός από τα παράγωγα προϊόντα της ελιάς, η μακρόχρονη παρουσία της στον ελλαδικό χώρο συνδέεται με μια ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά όπως η τεχνογνωσία και οι διατροφικές συνήθειες,

στοιχεία που αποτυπώθηκαν στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2019. http://ayla.culture.gr/politismos elias kai elaioladou


Παρά την παραδοσιακή αυτή σχέση, η παραγωγή του ελαιόλαδου στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη πλήρως συγχρονιστεί με τις επιταγές της επιστήμης και της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προάσπιση τόσο της ποιότητ ά ς του όσο και των
συμφερόντων των καταναλωτών.

Σε πανελλαδική μελέτη που διενήργησε ο ΕΦΕΤ .., στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Οι Δρόμοι της ελιάς», σχετι κά με τις γνώσεις, τη στάση και τη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την επιλογή, την ασφάλεια και τη νοθεία του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς αναδείχθηκαν αρκετές λανθασμένες αντιλήψεις για το ελαιόλαδο.

Σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης της αλήθειας γύρω από διάφορους μύθους που το περιβάλλουν και με στόχο τη διαρκ ή ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών, ο ΕΦΕΤ εξέδωσε την εικονιζόμενη αφίσα με τίτλο: «Ελαιόλαδο: Μύθοι και Αλήθειες».
Σχόλια