Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ με αλλαγές για ΑΤΑΚ & Ιδιοκτησίες

Εγκύκλιος Μελά με αλλαγές για ΑΤΑΚ και ιδιοκτησίες -Με γρήγορο ρυθμό οι αλλαγές που προανήγγειλαν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥπΑΑΤ. Με γρήγορο ρυθμό ο...


Εγκύκλιος Μελά με αλλαγές για ΑΤΑΚ και ιδιοκτησίες -Με γρήγορο ρυθμό οι αλλαγές που προανήγγειλαν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥπΑΑΤ.

Με γρήγορο ρυθμό οι αλλαγές που προανήγγειλαν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥπΑΑΤ. Με νέα του εγκύκλιο ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς τροποποιεί προηγούμενη εγκύκλιο για την διόρθωση προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων.

Όπως αναφέρεται σε αυτήν:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση εγκυκλίου διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ. 56170/1-10-2021 εγκύκλιος διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων και υποβολής εκπρόθεσμων Ε.Α.Ε.

Η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος τροποποιείται ως εξής:

1.Στην παράγραφο 4.8.7 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ προστίθεται: «Κατά παρέκκλιση για το έτος 2021 δύναται να μεταβληθούν τα στοιχεία του ΑΤΑΚ χωρίς περαιτέρω έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εξής:
 
Ο γεωργός έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τον ΑΤΑΚ που έχει ήδη καταχωρίσει καθώς και το ποσοστό ιδιοκτησίας στον πίνακα "Στοιχεία ιδιοκτήτη" της Καρτέλας "Ιδιοκτησία". 

Επίσης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει επιπλέον ΑΤΑΚ σε αγροτεμάχιο. Διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει καθεστώς ιδιοκτησίας και κατά τον έλεγχο της εγκυρότητας λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία των ΑΤΑΚ που ήταν στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη κατά τον χρόνο που υπέβαλε την ΕΑΕ.

Δείτε εδώ την απόφαση


ΠΗΓΉ:agrotypos.gr

Σχόλια