Η εφετινή προκαταβολή των επιδοτήσεων είχε σοβαρές µειώσεις στα ποσά που έλαβαν & µεγάλη απογοήτευση στον αγροτικό κόσµο

Γραφειοκρατία χωρίς τέλος φέρνει στους αγρότες η μειωμένη προκαταβολή τσεκ. Μπορεί να έγινε λίγες ώρες νωρίτερα από το προγραµµατισµένο η πί...


Γραφειοκρατία χωρίς τέλος φέρνει στους αγρότες η μειωμένη προκαταβολή τσεκ. Μπορεί να έγινε λίγες ώρες νωρίτερα από το προγραµµατισµένο η πίστωση της προκαταβολής του τσεκ, ωστόσο κι αυτή η πληρωµή έφερε σοβαρές µειώσεις στα ποσά που έλαβαν και µεγάλη απογοήτευση στον αγροτικό κόσµο.

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα εντοπίζονται στην ταυτοποίηση της ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) και στις επιλεξιµότητες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι όσοι παραγωγοί έκαναν αλλαγές στο Ε9 ή στο ΑΤΑΚ ή έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε συνολικά τα στρέµµατα µιας περιοχής, τα οποία ωστόσο στο Ε9 φαίνονται σαν πολλά ξεχωριστά αγροτεµάχια, δεν πληρώθηκαν καθόλου.

Στα προβλήµατα θα πρέπει να προστεθεί και η καθυστέρηση µε την οποία ανέβηκε στο ηλεκτρονικό σύστηµα η εξατοµίκευση της πληρωµής, εξέλιξη που συνδέεται, όπως και πολλά από τα προβλήµατα της πληρωµής, µε τις «αψιµαχίες» που ακολουθούν την πορεία του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου του τεχνικού συµβούλου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, στην εκλογική περιφέρεια του υπουργού σπήλιου Λιβανού, στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, 70.000 στρέµµατα έµειναν απλήρωτα, λόγω µη επιλεξιµότητας για διαφορές του ενός και των δύο µέτρων. Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι πρόκειται για θέµατα, τα οποία στο αµέσως επόµενο διάστηµα και αφού ξεκινήσουν οι διοικητικές πράξεις θα διορθωθούν. Μάλιστα, το γεγονός ότι το σύστηµα παρέµεινε αυτό το διάστηµα κλειστό, σε πείσµα του µηχανογράφου, επισηµαίνεται και στην ίδια την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την πληρωµή του τσεκ, στην οποία αναφέρεται ότι «το σύστηµα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 θα είναι διαθέσιµο στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας».


Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν είναι λίγοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στους οποίους φαίνεται να έγραψε ήδη το «ψαλίδι» που αναµένεται να εκδηλωθεί οριζόντια στην επερχόµενη εξόφληση του ∆εκεµβρίου. Βέβαια, σηµειώνεται ότι η εικόνα αυτή δεν είναι καθολική, ενώ αποκλίσεις της τάξης του 4,5% αποδίδονται στην παρακράτηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και υπέρ Αποθέµατος. Η ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών ξεκαθαρίζει ότι «για τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης 2021, εφαρµόστηκε κατ’ επιταγή της ΕΕ γραµµική µείωση της αξίας των ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης σε ποσοστό 2,09%.

Επίσης, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα σε γεωργούς Νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν την γεωργική τους δραστηριότητα εφαρµόστηκε γραµµική µείωση στην αξία όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε ποσοστό 2,5%».

Ειδικότερα, τώρα, να σηµειωθεί ότι φέτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης υπέβαλλαν 671.061 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 591.459 µε αξία δηλούµενων δικαιωµάτων 948.305.791 ευρώ.


Ευρήµατα που επηρέασαν µερικά ή ολικά την πληρωµή των δικαιούχων αφορούν κυρίως:
Γεωργούς (63.216) µε µη τεκµηρίωση ιδιοκτησίας ή µη κατοχή στις 31/5/2021 για το σύνολο ή µέρος των αγροτεµαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 σε σχέση µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε, κατόπιν διεύρυνσης µηχανογραφικών ελέγχων όπως είχε προαναγγελθεί. Η ασυµφωνία στην έκταση που διαπιστώθηκε σε 113.379 αγροτεµάχια θα προσδιοριστεί µηχανογραφικά στην εκκαθάριση.
Γεωργούς (61.794) µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ.
Γεωργούς (4.114) που κρίθηκαν µη δικαιούχοι µετά από ελέγχους, λόγω µεγάλης απόκλισης δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.
Γεωργούς (4.120) για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων (προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς κλπ.). Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων ανήλθε στις 41.747.
Γεωργούς (748) για τους οποίους εκκρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών.
Γεωργούς (584) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης µε το τραπεζικό ίδρυµα.
Γεωργούς (98) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγωγών αυτών χρησιµοποιούνται τόσο τα δικαιούµενα ποσά των άµεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2020, όσο και τα οικονοµικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 2020.

Πρόχειη η πληρωμή λένε οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στο ΑμύνταιοΑνακοίνωση διαμαρτυρίας για αδικαιολόγητες μειώσεις ποσών δημοσίευσαν και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου, υποστηρίζοντας ότι η πληρωμή έχει πρόχειρα και με πολλά προβλήματα. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:Ανακοίνωση για τα προβλήματα πληρωμή της προκαταβολής του 70% τη βασικής ενίσχυσης 2021

Η πληρωμή της προκαταβολής του 70% τη βασικής ενίσχυσης 2021 συνέπεσε να γίνει χρονικά με τα προηγούμενα, όμως έγινε πρόχειρα με προβλήματα και αδικαιολόγητες μειώσεις ποσών που πρέπει να επιλυθούν άμεσα. Απογοήτευση αλλά και αγανάκτηση έχει προκαλέσει σε μέλη μας η πληρωμή της προκαταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης και ειδικά στους κτηνοτρόφους και νέους αγρότες. Σε σημαντικό αριθμό δεν καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής χωρίς να έχουν κανένα σφάλμα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ καθώς επίσης και κανένα πρόβλημα με την επιλεξιμότητα των εκτάσεων τους, που για χρόνια δηλώνουν στις ίδιες θέσεις.

Εκείνο που εξοργίζει ότι ενώ δεν υπήρξε καμία δυνατότητα υποβολής διοικητικών πράξεων και το σύστημα ήταν κλειστό για πρώτη φορά ολόκληρη την περίοδο μετά την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για την διόρθωση προφανών σφαλμάτων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μάλιστα προχώρησε σε νέου τύπου διασταυρώσεις με την ΑΑΔΕ για ΑΤΑΚ και εκτάσεις με λανθασμένο τρόπο. Αποτέλεσμα οι πληρωμές να είναι αδικαιολόγητα κουτσουρεμένες για τους παραγωγούς. Το σύστημα πληροφόρησης παρέμεινε κλειστό και κανένας αρμόδιος δεν μπορεί να μας δώσει εξηγήσεις.

Η ανησυχία είναι μεγάλη γιατί εάν δεν διορθωθούν τα λάθη πριν την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης τον Νοέμβριο, αυτά θα μεταφερθούν και εκεί και θα υπάρξουν και εκεί αδικαιολόγητες μειώσεις.

Με την πληρωμή φάνηκαν οι στρεβλώσεις από την αλλαγή της απόφασης κατανομής για τα βοσκοτόπια με βάση τα ζώα. Ειδικά η απογοήτευση είναι μεγάλη, ανάμεσα στους νέους αγρότες που τώρα προσπαθούν να στήσουν μια νέα εκμετάλλευση με νεαρά ζώα, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων αγροτών του οποίου οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτή την στιγμή.

Το ερώτημα είναι καίριο για το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς άλλαξαν την απόφαση κατανομής των βοσκοτόπων, λίγο πριν την πληρωμή και αφού είχαν προ πολλού υποβληθεί οι αιτήσεις ΟΣΔΕ των κτηνοτρόφων χωρίς καμία διαβούλευση και προειδοποίηση. Η απόφαση είναι παράνομη. Όταν καταγγείλαμε σειρά παρανομιών στο ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταπάτηση βοσκοτόπων για την κατανομή του εθνικού αποθέματος 2019 και 2020 μας έλεγαν ότι είχαν τα χέρια δεμένα γιατί δεν μπορούσε να αλλάξει η απόφαση στην κατανομή του εθνικού αποθέματος, ενώ είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις ΟΣΔΕ 2019 και 2020. Το συμπέρασμα μετά την αλλαγή της απόφασης κατανομής των βοσκοτόπων, ειδικά για τους νέους αγρότες είναι που θέλουν να γίνουν κτηνοτρόφοι είναι ένα: Το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ τιμωρούν και εκδικούνται τους κτηνοτρόφους. Το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θέλουν την κτηνοτροφία, δεν θέλουν οι νέοι αγρότες να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ θέλουν τα βοσκοτόπια να καταπατηθούν από επιτήδειους και να πάρουν εθνικό απόθεμα χωρίς ζώα μάλιστα. Γιατί πώς μπορεί να εξηγηθεί ότι η απόφαση για την κατανομή των βοσκοτόπων έχει τόσες πολλές μειώσεις για τους κτηνοτρόφους και δεν έχει καμία μείωση για τους καταπατητές χωρίς ζώα. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ότι το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θέλουν τους κτηνοτρόφους στα βοσκοτόπια. Είναι καθαρό ότι κλείνουν το μάτι στους καταπατητές. Τους κτηνοτρόφους τους τιμωρεί ενώ σε αυτούς που δηλώνουν βοσκότοπο χωρίς ζώα δεν βάζει κανένα περιορισμό και δεν κάνουν κανένα έλεγχο.

Στη Φλώρινα το 2020, 55.000 στρέμματα δημόσιων βοσκοτόπων δηλώθηκαν παράνομα με δηλώσεις ΟΣΔΕ από απομακρυσμένες περιοχές (από την Φλώρινα) με καλλιέργεια βοσκότοπος σε καλή γεωργική κατάσταση και κατανεμήθηκε παράνομα σε πάνω από 90 άτομα εθνικό απόθεμα. Επίσης την ίδια χρονιά σε δημόσια βοσκοτόπια δηλώθηκε στη Φλώρινα !!! καλλιέργεια αγριελιά σε 5.100 στρέμματα και κατανεμήθηκε πάλι εθνικό απόθεμα .Αυτό ήταν αποτέλεσμα της στάσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ, συνέβη και το 2019 και θα συμβεί και το 2021.

Επειδή γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχθούμε εκ των προτέρων τη νέα γραμμική μείωση 2,5% για το εθνικό απόθεμα του 2021 το οποίο θα οδηγηθεί σε επιτήδειους. Για να γίνει οποιαδήποτε γραμμική μείωση θα μας δώσετε πρώτα τα στοιχεία των ελέγχων για τα προηγούμενα χρόνια, τι ποσό έχει επιστραφεί στο αποθεματικό και μετά από ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί για το 2021 τι πραγματικά θα απαιτηθεί για την ικανοποίηση κατανομής εθνικού αποθέματος σε παραγωγούς πραγματικά παραγωγικών νέων εκμεταλλεύσεων. Έχουμε προσφύγει στην δικαιοσύνη και αυτό θα το διασφαλίσουμε.

Απαιτούμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πληρωμής της προκαταβολής αμέσως να γίνει
Συμπληρωματική πληρωμή προκαταβολής σε όσους δεν έγινε σωστά από λάθη και καθυστερήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης να γίνει με διορθωμένα τα λάθη της προκαταβολής.
Να αλλάξει η ΚΥΑ για την κατανομή των βοσκοτόπων, ειδικά για τα θέματα που αφορούν τους νέους αγρότες πριν τη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για την ένταξη στο καθεστώς των νέων αγροτών
Να γίνουν οι έλεγχοι για το ΕΑ 2019, 2020 και 2021 και μετά να αποφασιστεί η όποια οριζόντια μείωση χρειαστεί και να εισπραχθούν πίσω αυτά που δόθηκαν παράνομα
Να ανοίξει το σύστημα για τις διοικητικές πράξεις για την διόρθωση των προφανών σφαλμάτων.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Η σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν την χθεσινή πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνουμε τα εξής:
Το ποσοστό επιτυχίας της χθεσινής πληρωμής ανέρχεται σε 98%. Πληρώθηκαν- όπως ακριβώς είχε ανακοινωθεί πριν την καταβολή της πληρωμής- 633.434.763,44 εκατομμύρια ευρώ σε 521.657 δικαιούχους
Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στο ΟΣΔΕ και των δηλωθέντων στοιχείων στην ΑΑΔΕ αποτελούν εγγύηση διαφάνειας και αξιοκρατίας στην καταβολή των ενωσιακών ενισχύσεων. Για όσους μιλούν για «μη αξιολόγηση της ποιότητας του» επισημαίνουμε απλώς ότι πρόκειται για το μηχανογραφικό σύστημα μέσω του οποίου υλοποιείται η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Εφέτος, για πρώτη φορά ο έλεγχος επεκτάθηκε στο σύνολο της προκαταβολής. Σε κάθε περίπτωση, αφού ληφθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ακριβή στοιχεία συμφωνίας των δηλωθέντων εκτάσεων από την ΑΑΔΕ, θα υπάρξει πρόσθετη πληρωμή προβεί στην πληρωμή το Δεκέμβριο.
Ως προς τους παραγωγούς που εξαιρέθηκαν της χθεσινής πληρωμής αναφέρουμε:

Οι 61.794 παραγωγοί που δεν έλαβαν προκαταβολή διότι το δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης τους είναι κάτω των 250 ευρώ, είναι συνέπεια υποχρέωσης που προέρχεται από την εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών, που ισχύουν και εφαρμόζονται από το 2015. Όσοι, δε, παραγωγοί μετά την προσθήκη των ενισχύσεων που εκκαθαρίζονται το Δεκέμβριο ξεπερνούν το ποσό των 250 ευρώ, θα λάβουν τα ποσά που δικαιούνται στην πληρωμή του Δεκεμβρίου. Οι 4.114 παραγωγοί κρίθηκαν μη δικαιούχοι λόγω μεγάλης απόκλισης μεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων, μετά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Προς όσους διαμαρτύρονται για τη μη πληρωμή των συγκεκριμένων παραγωγών, αναφέρουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου παραγωγός δήλωσε 180 αιγοπρόβατα και από τον έλεγχο ανέκυψαν 70.


III. Ακόμα, 4.120 παραγωγοί έχουν εμπλακεί σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων επί των οποίων εκκρεμεί ο διοικητικός έλεγχος και μόλις ολοκληρωθεί θα εξοφληθούν, εφόσον έχουν τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες. Σημειώνουμε ότι φέτος υπήρξε και μεγαλύτερος αριθμός μεταβιβάσεων λόγω της επικείμενης προκήρυξης του προγράμματος των νέων αγροτών.

4. Ως προς την παρακράτηση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τον ΕΛΓΑ, αναφέρουμε ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 425/42522/20.05.2013 (ΦΕΚ 1239/Β΄/22.05.2013) η παρακράτηση της εισφοράς μέσω των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους, γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης των ιδίων των αγροτών κατά την διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής. Η παρακράτηση ορίζεται στο ύψος του ποσοστού των πληρωμών των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, άρα αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε ποσοστό 70% η παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ είναι στο ίδιο ποσοστό επί της ασφαλιστικής εισφοράς. Το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα άλλωστε δεν επιτρέπει παρακράτηση μεγαλύτερου ποσού.

Ως προς τις αστείες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για «δήθεν κατακρεούργηση των κοινοτικών επιδοτήσεων» και για μείωση κατά 63 εκατομμύρια της πληρωμής, αφού ασχολούνται με τα αγροτικά θέματα θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι:

Εφέτος, κατ’ επιταγή των ευρωπαϊκών κανόνων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεούται να εφαρμόσει το άρθρο 22(5) του Κανονισμού 1307/2013, για την τήρηση του εθνικού ανώτατου ορίου για την βασική ενίσχυση, προβαίνοντας σε οριζόντια μείωση 2,09% επί της βασικής ενίσχυσης Παράλληλα, εφέτος, από επιλογή των δικαιούχων υποδηλώθηκαν προς ενεργοποίηση 185.000 δικαιώματα

Στις ανωτέρω δύο αιτίες οφείλεται και η μείωση του ύψους της εφετινής πληρωμής.
Ως προς τους ισχυρισμούς περί οριζόντιων ελέγχων, απαντούμε ότι φέτος, για πρώτη φορά, διεξάγονται δίκαιοι και συνεχείς διασταυρωτικοί έλεγχοι, που αποσκοπούν στην ενίσχυση και στην προστασία των αληθινών παραγωγών. Ελέγχους που ουδέποτε διεξήγαγαν όσοι δείχνουν σήμερα όψιμη ευαισθησία.

Κλείνοντας, προς όσους ομνύουν στην αποδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου και στην διακοπή της μεγάλης μεταρρύθμισης που έχει ξεκινήσει, ας μην ελπίζουν. Τους απαντούμε με μια γνώριμη φράση τους: «Τα σκυλιά αλυχτάνε αλλά το καραβάνι προχωρά». Και θα προχωρήσουμε προς όφελος των Ελληνίδων και των Ελλήνων παραγωγών. Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης:


Σήμερα 26/10/2021 ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2021, ύψους 633.434.763,44 ευρώ σε 521.657 δικαιούχους και από το απόγευμα θα ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Σημειώνεται ότι, για τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 22(5) του Καν. ΕΕ 1307/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόστηκε κατ΄ επιταγή της Ε.Ε. γραμμική μείωση της αξίας των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης σε ποσοστό 2,09%. Επίσης, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα σε γεωργούς Νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν την γεωργική τους δραστηριότητα εφαρμόστηκε γραμμική μείωση στην αξία όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε ποσοστό 2,5%.

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 υπέβαλλαν 671.061 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 591.459 με αξία δηλούμενων δικαιωμάτων 948.305.791,38 €.

Κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2021, εντοπίστηκαν ευρήματα (επισήμανση : ένας γεωργός μπορεί να έχει παραπάνω από ένα εύρημα) που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ειδικά αυτά ευρήματα αφορούν κυρίως σε:
Γεωργούς (63.216) με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας, ή μη κατοχή στις 31.05.21 για το σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, κατόπιν διεύρυνσης μηχανογραφικών ελέγχων όπως είχε προαναγγελθεί. Η ασυμφωνία στην έκταση που διαπιστώθηκε σε 113.379 αγροτεμάχια θα προσδιοριστεί μηχανογραφικά στην εκκαθάριση.
Γεωργούς (61.794) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ. Εφόσον μετά τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών, το συνολικό ποσό τους είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθάριση.
Γεωργούς (4.114) που κρίθηκαν μη δικαιούχοι μετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω μεγάλης απόκλισης μεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.
Γεωργούς (4.120) για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων (προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονομιάς κλπ.). Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ανήλθε στις 41.747.
Γεωργούς (748) για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών.
Γεωργούς (584) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης με το τραπεζικό ίδρυμα.
Γεωργούς (98) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγωγών αυτών χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2020, όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 2020. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ξεκίνησε άμεσα την επίλυση των εκκρεμοτήτων για τους δικαιούχους των ανωτέρω κατηγοριών 5 & 7 και θα αποσταλεί αρχείο με νεότερη επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενη πληρωμή.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και του πρασινίσματος. Ο Οργανισμός συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους σε γεωργούς που αιτούνται δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα το 2021.

Επισημαίνεται τέλος ότι, το σύστημα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 θα είναι διαθέσιμο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τα αιτήματα διοικητικών πράξεων καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά, είτε μέσω Κ.Υ.Δ. είτε απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων μέσω της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).

πηγή:agronews.gr

Σχόλια