Τι ξέρουμε για την παρενιαυτοφορία της ελιάς

Παρενιαυτοφορία λέγεται επιστημονικά το φαινόμενο της ακαρπίας, που κυριαρχεί φέτος σε χιλιάδες ελαιοχώραφα.  Νορβηγική εταιρεία λιπασμάτων ...


Παρενιαυτοφορία λέγεται επιστημονικά το φαινόμενο της ακαρπίας, που κυριαρχεί φέτος σε χιλιάδες ελαιοχώραφα. 
Νορβηγική εταιρεία λιπασμάτων μέσα από το yara. gr κάνει μια επιστημονική ανάλυση. 
Διαβάζουμε:

Τα δένδρα της ελιάς έχουν την τάση να παρουσιάζουν ακανόνιστο φορτίο παραγωγής από χρονιά σε χρονιά, φαινόμενο που είναι γνωστό και ως παρενιαυτοφορία της ελιάς.

Η παρενιαυτοφορία συνδέεται με το διετή κύκλο ανάπτυξης της ελιάς και οφείλεται στην υπερβολική ανθοφορία και καρποφορία της μιας χρονιάς που έχει ως συνέπεια την εξάντληση του δένδρου σε υδατάνθρακες και αζωτούχα συστατικά, έτσι που να μην απομένουν αποθησαυριστικές ουσίες για την επόμενη παραγωγή.

  • διακρίνεται σε ολική, κατά την οποία το δένδρο παρουσιάζει πλήρη καρποφορία τη μια χρονιά και 
  • ακαρπία την επομένη και σε μερική που τα ποσοστά μεταβάλλονται από 60% – 70% την πρώτη και 30% – 40% τη δεύτερη χρονιά. 

Οι μεγάλες παραγωγές απαιτούν πολλούς υδατάνθρακες και θρεπτικά συστατικά για να μπορέσουν να στηριχτούν με αποτέλεσμα να εξαντλείται έντονα το δέντρο από αυτά για την επόμενη χρονιά. Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα θρέψης με τις σωστές δοσολογίες εφαρμογής για τον κάθε ελαιώνα, όπως και η σωστή προσαρμογή του ανάμεσα στις παραγωγικές και μη παραγωγικές χρονιές, μπορεί να επηρεάσουν άμεσα την παρενιαυτοφορία βελτιώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό επιδρά θετικά στο τελικό εισόδημα του παραγωγού και ιδιαίτερα στους μη αρδευόμενους ελαιώνες όπου το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας είναι εντονότερο. Ένα σωστό πρόγραμμα διαχείρισης της καλλιέργειας είναι εξαιρετικής σημασίας για τη βελτίωση της παραγωγής.

Σχόλια