Μέτρο 10: Πληρώθηκαν οι αυτόχθονες φυλές - Ενστάσεις έως 17 Δεκεμβρίου

Ολοκληρώθηκε προ ημερών η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους παραγωγούς 1ης και 2ης πρόσκλησης...


Ολοκληρώθηκε προ ημερών η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους παραγωγούς 1ης και 2ης πρόσκλησης του έτους εφαρμογής 2021 της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. 

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 4.949.009 ευρώ, αφορά 880 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών. 

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου. 

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή μέχρι την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. 

Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη μηχανογραφική βάση, μέσω της οποίας πραγματοποιούνται από το Π.Σ. οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Σχόλια