Παράταση πληρωμής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6032/20-12-2021, τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση όσον αφορά στον χρόνο της ...


Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6032/20-12-2021, τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση όσον αφορά στον χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ έτους 2020, από τις 31 - 9 σε 31-12-2021.


Συνοδευτικά αρχεία


πηγή:agro24.gr

Σχόλια