Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου η 11η διακυβερνητική διάσκεψη του δικτύου των χωρών για τη μεσογειακή διατροφή

Η 11η διακυβερνητική διάσκεψη του δικτύου των χωρών και των εμβληματικών τους κοινοτήτων για τη μεσογειακή διατροφή θα πραγματοποιηθεί την Τ...


Η 11η διακυβερνητική διάσκεψη του δικτύου των χωρών και των εμβληματικών τους κοινοτήτων για τη μεσογειακή διατροφή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, στις 11.30 το πρωί.

Η διάσκεψη διοργανώνεται από το Μανιατάκειο Ιδρυμα και το Δήμο Πύλου-Νέστορος, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της θητείας της Ελλάδας ως συντονίστριας χώρας των κοινών δράσεων του δικτύου για το 2021, και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια του έτους οι προσπάθειες εστιάστηκαν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας του δικτύου, συμβάλλοντας δυναμικά στην ενίσχυση των αξιών της μεσογειακής διατροφής και της αμοιβαίας κατανόησης, ενδυναμώνοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και την περαιτέρω σύνδεση των εμβληματικών κοινοτήτων.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Ελλάδα το 2021 ως συντονίστρια χώρα, ήταν η δημιουργία κοινής ιστοσελίδας για τη μεσογειακή διατροφή, με τη συμμετοχή όλων των μελών του δικτύου. Η κοινή ιστοσελίδα με τίτλο “The Mediterranean Diet” θα παραδοθεί στο κοινό τον Ιανουάριο του 2022, καταδεικνύοντας ότι η συνέργεια μεταξύ των χωρών του δικτύου αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων που θέτει η απόφαση της Unesco.

Εντεκα χρόνια μετά την εγγραφή της μεσογειακής διατροφής στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, είναι σαφές ότι η μεσογειακή διατροφή δεν είναι τίποτε άλλο από τη δύναμη που έχει η ανθρώπινη δημιουργικότητα να ξεπερνάει την εποχή της και να κάνει γέφυρες στο μέλλον.

Σχόλια