Επισημοποιεί τους «οίνους χωρίς αλκοόλη» η Νέα ΚΑΠ

Η ονομασία της κατηγορίας προϊόντων (υποχρεωτική ένδειξη) μπορεί να συμπληρώνεται με τις λέξεις «αποαλκοολωμένο» ή «μερικώς αποαλκοολωμένο»....


Η ονομασία της κατηγορίας προϊόντων (υποχρεωτική ένδειξη) μπορεί να συμπληρώνεται με τις λέξεις «αποαλκοολωμένο» ή «μερικώς αποαλκοολωμένο».

Μία από τις καινοτομίες που προβλέπει η νέα ΚΑΠ για τον αμπελοοινικό τομέα είναι η επισημοποίηση της παραγωγής αποαλκοολωμένων και μερικώς αποαλκοολωμένων οίνων. Κατά τον καθορισμό αυτού του νέου πλαισίου, η ΕΕ έχει βασιστεί στις εργασίες του OIV.

Στο εξής, όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανάρτησή της. η ονομασία της κατηγορίας προϊόντων (υποχρεωτική ένδειξη) μπορεί να συμπληρώνεται με τις λέξεις «αποαλκοολωμένο» ή «μερικώς αποαλκοολωμένο» για τα ακόλουθα προϊόντα: «οίνος», «αφρώδης οίνος» και «ανθρακούχος αφρώδης οίνος». 

Η συνολική συμφωνία (αποαλκοολωμένος ή μερικώς αποαλκοολωμένος) περιορίζεται σε προϊόντα που δεν επωφελούνται από ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη. Η μερική αποαλκοόλωση επιτρέπεται για όλους τους οίνους, τους αφρώδεις οίνους και τους ανθρακούχους αφρώδεις οίνους.

Το όριο της περιεκτικότητας σε αλκοόλη μεταξύ «αποαλκοολωμένων» και «μερικώς αποαλκοολωμένων «είναι αυτό που εγκρίθηκε από το OIV το 2012, δηλαδή 0,5% (όριο αποαλκοολωμένων οίνων).

Σύμφωνα με τις συστάσεις του OIV(OIV-OENO 394A-2012),οι διαδικασίες αποαλκοόλωσης που επιτρέπεται να μειώσουν μερικώς ή πλήρως την περιεκτικότητα σε αιθανόλη σε αυτά τα προϊόντα είναι με μερική εξάτμιση κενού ή/με τεχνικές μεμβράνης ή/με απόσταξη.

Ο αμπελοοινικός τομέας καινοτομεί και είναι ευαίσθητος στις μεταβαλλόμενες ανησυχίες των καταναλωτών, σεβόμενος παράλληλα την ακεραιότητα και τις παραδόσεις του προϊόντος.

ΠΗΓΉ:in.gr

Σχόλια