Νέα ελαιοκομική δύναμη η Αλγερία - Το 38,7% των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων καλύπτεται ελαιώνες !!!

Η άγνωστη ελαιοκομική δύναμη που ακούει στο όνομα Αλγερία . Η Αλγερία αποτελεί μια χώρα με έντονο το στοιχείο του ελαιοκομικού τομέα, καθώς ...


Η άγνωστη ελαιοκομική δύναμη που ακούει στο όνομα Αλγερία . Η Αλγερία αποτελεί μια χώρα με έντονο το στοιχείο του ελαιοκομικού τομέα, καθώς το 38,7% των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων καλύπτεται από ελαιώνες. Η πλειονότητά τους συναντάται σε (ημι)ορεινές περιοχές στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Παρότι δεν μας απασχολεί συχνά λόγω της πολύ μικρής εξαγωγικής της δραστηριότητας (1.170 τόνοι ελαιολάδου και 500 τόνοι επιτραπέζιας ελιάς ανά εμπορική περίοδο κατά μέσο όρο), η χώρα της Βορείου Αφρικής διαθέτει μια αξιόλογη μέση ετήσια παραγωγή, η οποία ανέρχεται στους 101.670 τόνους ελαιολάδου και τους 308.670 τόνους επιτραπέζιας ελιάς.


Τα παραπάνω στοιχεία την φέρνουν για το μεν ελαιόλαδο στην 9η θέση σε παραγωγή παγκοσμίως, ενώ όσον αφορά την επιτραπέζια ελιά κατατάσσεται ακόμα υψηλότερα, στην 4η θέση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον διεθνή στρατηγικό αναλυτή ελαιοκομίας κ. Juan Vilar, το 88% της παραγωγής αυτής καταλήγει άμεσα για ανθρώπινη κατανάλωση με το 12% να προορίζεται για τη βιομηχανία, εμφανίζοντας ποσοστά εφάμιλλα με αυτά της Γαλλίας, για την οποία γράψαμε πρόσφατα.

Αναφορικά με τον τύπο φύτευσης των ελαιώνων της Αλγερίας, οι παραδοσιακοί αποτελούν το 64,1%, οι εντατικοί το 21,5% και οι υπερεντατικοί το 14,6% αντίστοιχα. Το 85,1% αυτών είναι ξερικοί, ενώ περισσότερα από 4 στα 10 ελαιόδεντρα είναι ηλικίας άνω των 50 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατανάλωση ελαιολάδου, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, αντιστοιχεί στο 7,2% του συνόλου των ελαίων (81,8% τα φυτικά έλαια και 11% τα ζωικά λίπη και έλαια), ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου, με την κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου να πλησιάζει τα 2,5 λίτρα (2,475 lt), ενώ για την επιτραπέζια ελιά φτάνει στα 7,634 κιλά ανά άτομο ανά έτος.

Πίνακας 1: Κατανάλωση και χρήσεις ελαιολάδου στην Αλγερία


Ένα σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι μόνο το 40% του παραγόμενου ελαιολάδου κατατάσσεται ως παρθένο ή/και έξτρα παρθένο, με το υπόλοιπο 60% να χαρακτηρίζεται κυρίως ως λαμπάντε προοριζόμενο για ραφινέ. Όσον αφορά τα τυποποιημένα ελαιόλαδα, όμως, είναι ξεκάθαρη η προτίμηση των καταναλωτών στο εξαιρετικό παρθένο (54%) και το παρθένο ελαιόλαδο (28%).

Συμπερασματικά, η επιβίωση του ελαιοκομικού τομέα της Αλγερίας στηρίζεται στην υψηλή εσωτερική κατανάλωση ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, μιας και η εξαγωγική δραστηριότητα κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ίσως να αποτελεί τροχοπέδη για ενδεχόμενο μελλοντικό “άλμα” σε αυτό τον τομέα.

ΠΗΓΉ:olivenews.gr

Σχόλια