Ζητείται Γεωπόνος – Υπεύθυνος πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος από εταιρεία εξειδικευμένων λιπασμάτων & ειδικών προϊόντων θρέψης

Η INNOGEN, εταιρεία εξειδικευμένων λιπασμάτων και ειδικών προϊόντων θρέψης, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή ...


Η INNOGEN, εταιρεία εξειδικευμένων λιπασμάτων και ειδικών προϊόντων θρέψης, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενδιαφέρεται να προσλάβει: Γεωπόνο – Υπεύθυνο Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Γεωπόνου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κλπ.)
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και παρουσιάσεων
 • Επαγγελματικό προφίλ
 • Ηλικία έως 40 ετών
Επιθυμητά προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Προϋπηρεσία 5-10 χρόνια στις πωλήσεις γεωργικών εφοδίων
 • Γνώσεις digital marketing (social media κλπ.)
 • Δεξιότητες στην οργάνωση
 • Μεθοδικότητα και ευελιξία

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών πατήστε εδώ

Σχόλια