Έως σήμερα οι ενστάσεις παραγωγών για την εξισωτική

Έως σήμερα Δευτέρα 24 Ιανουαρίου θα διαρκέσει η υποβολή των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής για την εξισωτική αποζημίωση.  Σύμ...


Έως σήμερα Δευτέρα 24 Ιανουαρίου θα διαρκέσει η υποβολή των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής για την εξισωτική αποζημίωση. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και αφού ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 13 για το 2021, οι παραγωγοί, που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενδικοφανείς προσφυγές, είναι όσοι έχουν ένταξη με κατάσταση έγκριση και αίτημα πληρωμής για Μ 13.

Οι προσφυγές υποβάλλονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του, μέσω της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής πληρωμής» της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe. dikaiomata.gr/FarmersTab) > Μέτρο 13 > 2021 > ΠΛΗΡΩΜΗ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών. 

Το έντυπο θα είναι ανοιχτό για καταχωρίσεις μόνο το χρονικό διάστημα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής.

πηγή:eleftheria.gr

Σχόλια