Χίος- Φράγμα Κόρης Γεφύρι: Ανάγκη επιπλέον μελετών για να προχωρήσει το έργο

Υπογράφηκε από τον ανάδοχο του έργου το πρωτόκολλο, που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,...


Υπογράφηκε από τον ανάδοχο του έργου το πρωτόκολλο, που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύρι.

Με βάση το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, προβλέπεται η διενέργεια μελετών και ελέγχων, καθώς και η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, προκειμένου το φράγμα να παραδοθεί προς χρήση. Η συνολική δαπάνη του πρωτοκόλλου ανέρχεται στα 1.815.000 € περίπου και περιλαμβάνει τις εξής πράξεις:

α) εγκατάσταση και παρακολούθηση δικτύου οργάνων,
β) έρευνα και ανάλυση της στατικής και δυναμικής επάρκειας του φράγματος,
γ) εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής του μανδύα στεγάνωσης του φράγματος,
δ) μελέτη πλημμυρικού κινδύνου και
ε) σύμβουλο ποιοτικού ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών.

Από την πλευρά της η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό τη χρηματοδότηση των παραπάνω εργασιών, προκειμένου να τηρηθεί η δέσμευση για παράδοση του τόσο σημαντικού για τη Χίο έργου το 2023, το οποίο, όπως αναφέρει, «καθυστερεί αδικαιολογήτως επί πολλά έτη».

πηγη:ertnews.gr

Σχόλια