Πτηνοτροφία: Το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των πτηνών – Τι προβλέπει

Τους όρους, προϋποθέσεις καθώς και όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες προβλέπει το πρόγραμμα για την γρίπη των πτηνών. Πήραν ΦΕΚ οι τεχνικές λεπ...


Τους όρους, προϋποθέσεις καθώς και όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες προβλέπει το πρόγραμμα για την γρίπη των πτηνών.

Πήραν ΦΕΚ οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών για το έτος 2022, το οποίο θα διενεργηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Οι αρμόδιες για την κτηνιατρική νομοθεσία αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών υπεύθυνες για τη λήψη των δειγμάτων, την αποστολή τους στα κτηνιατρικά εργαστήρια και τη σύνταξη των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων.

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη γρίπη των πτηνών (Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης/Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβιων Οργανισμών/Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών) είναι αρμόδιο για:

α) τη συγκέντρωση των δειγμάτων πουλερικών και άγριων πτηνών από Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία και Ιόνια Νησιά,

β) τη διενέργεια των αναγκαίων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της γρίπης των πτηνών,

γ) την αποστολή των απομονωμάτων του ιού της γρίπης των πτηνών στο αρμόδιο εργαστήριο αναφοράς της Ε.Ε. και

δ) τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τα στοιχεία και τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Προγράμματος.

Το Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών του Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών είναι αρμόδιο για:

α) τη συγκέντρωση των δειγμάτων πουλερικών και άγριων πτηνών από Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και νησιά του Αιγαίου,

β) τη διενέργεια των αναγκαίων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της γρίπης των πτηνών,

γ) την αποστολή των απομονωμάτων του ιού της γρίπης των πτηνών και

δ) τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τα στοιχεία και τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Προγράμματος.

Δείτε τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος ΕΔΩ (παραρτήματα 1, 2 και 3)

ΠΗΓΗ:in.gr

Σχόλια