ΥπΑΑΤ: Οι ζημιές από ακαρπία δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής

“Οι ζημιές από ακαρπία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής. Για το λόγο αυτό άλ...


“Οι ζημιές από ακαρπία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής. Για το λόγο αυτό άλλωστε και ουδέποτε έχει αποζημιωθεί η ζημιά από ακαρπία από τον ΕΛΓΑ […] αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε ήδη η ενίσχυση των υπολοίπων ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς (συμπεριλαμβανομένης της κονσερβολιάς), που δεν έχουν ενισχυθεί ως τώρα, σε όλη τη χώρα, με το ποσό των 40€/στρ. και συνολικό προϋπολογισμό 11.125.560€.”

Αυτά αναφέρει σε απάντησή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας ΝΔ Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου για τις ζημιές σε καλλιέργειες ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Η Απάντηση στην Ερώτηση 1780/9-12-2021

“Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι. Λαμπρόπουλος, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Οι ζημιές από ακαρπία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής. Για το λόγο αυτό άλλωστε και ουδέποτε έχει αποζημιωθεί η ζημιά από ακαρπία από τον ΕΛΓΑ.


Υπενθυμίζεται ότι, ειδικά για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών της χώρας έναντι των συνεπειών της πανδημίας, ο τομέας της ελιάς έχει ήδη ενισχυθεί με:
  • Την ΚΥΑ 512/126068/18.05.2021 για τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας σε επιτραπέζια ελιά-λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190, συνολικού ύψους ενίσχυσης 412.270€
  • Την ΚΥΑ 1338/312351/9.11.2020 για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην επιτραπέζια ελιά ποικιλίας Καλαμών, συνολικού ύψους προϋπολογισμού 163.000€
  • Την ΥΑ 2850/23.10.2020 για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, στο πλαίσιο της οποίας έχουν καταβληθεί 126.331.277€

Επιπλέον αυτών, αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε ήδη η ενίσχυση των υπολοίπων ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς (συμπεριλαμβανομένης της κονσερβολιάς), που δεν έχουν ενισχυθεί ως τώρα, σε όλη τη χώρα, με το ποσό των 40€/στρ. και συνολικό προϋπολογισμό 11.125.560€.

Κατά τα λοιπά, σας παραπέμπουμε στο με αριθμ. Πρωτ. 15363/13-12-2021 έγγραφο του ΕΛΓΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ”
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

Επιστολή εστάλη από τον ΕΛΓΑ με τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν τους περασμένους μήνες Άνοιξης και του καλοκαιριού 2021.

“ΘΕΜΑ:1. Έγγραφο Βουλής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: ΕΡΩΤ.. 1780/9-12-2021

Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία το Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης στην δικαιοδοσία του οποίου είναι και η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Μεσσηνίας από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν τους περασμένους μήνες Άνοιξης και του καλοκαιριού 2021 δεν διαπιστώθηκαν ζημιές καλυπτόμενες στις ελαιοκαλλιέργειες, ωστόσο παρατηρήθηκε το φαινόμενο της ακαρπίας κυρίως στις επιτραπέζιες ποικιλίες εξαιτίας καιρικών συνθηκών και κυρίως παρατεταμένης ανομβρίας αίτια όμως μη καλυπτόμενα από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.

Όμως οι ζημιές από ακαρπία (μειωμένη ανθοφορία καρπόπτωση) , μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Προκειμένου όμως να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί, για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα πρέπει:

α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος, (καλλιέργεια) , σε επίπεδο Νομού σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας,

β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης,

γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και

δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΛ.Γ.Α. προχώρησε σε εκτενείς επισημάνσεις των ζημιών και στην συνέχεια εφόσον προκύψει διαπιστωμένη μειωμένη παραγωγή με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, και πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω Κανονισμού θα τις εντάξει σε πρόγραμμα ΚΟΕ.”

Σχόλια