Από την 1η Μαρτίου έως 13 Αυγούστου 2022 θα διενεργηθούν οι εμβολιασμοί για την Βρουκέλλωση στα αιγοπρόβατα

Όλα τα καταγεγραμμένα αιγοπρόβατα στο μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να φέρουν ενώτια. Από την 1η Μαρτίου έως και 13 Αυγούστου 2022 θα δ...


Όλα τα καταγεγραμμένα αιγοπρόβατα στο μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να φέρουν ενώτια. Από την 1η Μαρτίου έως και 13 Αυγούστου 2022 θα διενεργηθούν οι εμβολιασμοί/αιμοληψίες των αιγοπροβάτων για την Βρουκέλλωση (Μελιταίο Πυρετό).

Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Άρτας, οι κτηνοτρόφοι ακόμη κι αν δεν έχουν αρνάδες αναπαραγωγής, οφείλουν να είναι παρόντες κατά την επίσκεψη των αρμοδίων στην κοινότητα και θα πραγματοποιηθεί αιμοληψία από όλα τα ενεργά κριάρια.

Όλα τα καταγεγραμμένα ζώα στο μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να φέρουν ενώτια. Μη συμμόρφωση τους θα έχει επιπτώσεις στον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται στην εκμετάλλευσή τους

Επίσης, όλοι οι παραγωγοί – κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να κάνουν εμβολιασμό -αιμοληψία θα περιμένουν σε κεντρικό σημείο του χωριού ώστε να τηρείτε κάθε φορά η προτεραιότητα του καθενός, προς αποφυγή παρεξηγήσεων

Οι παραγωγοί – κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν μικρό αριθμό αιγοπροβάτων κάτω των 10 και βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από το χωριό θα φροντίσουν εκ των προτέρων να έχουν τα ζώα στα οποία πρόκειται να γίνει εμβολιασμός- αιμοληψία στην πλατεία την συγκεκριμένη ώρα και ημέρα ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα και νωρίτερα για να διευκολυνθεί το έργο του συνεργείου και της Υπηρεσίας και προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

Οι παραγωγοί κτηνοτρόφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τον αριθμό των ζώων που δηλώνουν στο μητρώο εκμετάλλευσης τους, τον κωδικό εκτροφής καθώς και τα ενώτια τα οποία έχουν τοποθετηθεί στις αρνάδες που πρόκειται να εμβολιαστούν ή των κριαριών που πρόκειται να γίνει αιμοληψία.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εμβολιασμών ΕΔΩ


πηγή:in.gr

Σχόλια