«Βόρεια Μακεδονία» : «Παρατυπίες με τους όρους «μακεδονικός οίνος» & «μακεδονικός αμπελώνας»

Παρατυπίες με τους όρους «μακεδονικός οίνος» και «μακεδονικός αμπελώνας» από τη Βόρεια Μακεδονία Ο όρος «Μακεδονία» αποτελεί ΠΓΕ για οίνους ...


Παρατυπίες με τους όρους «μακεδονικός οίνος» και «μακεδονικός αμπελώνας» από τη Βόρεια Μακεδονία

Ο όρος «Μακεδονία» αποτελεί ΠΓΕ για οίνους που παράγονται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μακεδονίας

Την παρέμβαση των ελληνικών αρχών προκάλεσε η παράτυπη χρήση των όρων «μακεδονικός οίνος» και «μακεδονικός αμπελώνας» για οίνους και αμπελώνες από τη Βόρεια Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι εντόπισε αναφορές σε προωθητικό υλικό του διεθνούς διαγωνισμού οίνου «Citadelles du Vin», στη Γαλλία με όρους «μακεδονικός οίνος» και «μακεδονικός αμπελώνας» για οίνους που παράγονται στην Βόρεια Μακεδονία.

Λόγω του ότι ο όρος «Μακεδονία» αποτελεί Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη της Ελλάδας (ΠΓΕ Μακεδονία)», για οίνους που παράγονται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μακεδονίας και οι ανωτέρω αναφορές παραβιάζουν το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά το καθεστώς των αναγνωρισμένων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, οι ελληνικές αρχές (υπουργείο Εξωτερικών και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) προέβησαν στις απαραίτητες παρεμβάσεις στους διοργανωτές του διαγωνισμού, αλλά και σε λοιπούς φορείς και υπηρεσίες της Γαλλίας.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις έφεραν αποτέλεσμα, καθώς ο διοργανωτής διόρθωσε τις παράτυπες αναφορές με άλλες προβλεπόμενες («οίνοι – αμπελώνες της Βόρειας Μακεδονίας»).

Αυτή η παρέμβαση έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια των προσπαθειών του «Παρατηρητηρίου προστασίας οίνων ΠΓΕ Μακεδονία» σε Πολωνία και Σλοβενία, όπου στην μεν πρώτη περίπτωση επετεύχθη η αποτελεσματική προστασία της ΠΓΕ στη δε δεύτερη οι προσπάθειες συνεχίζονται σε δικαστικό επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», το «Παρατηρητήριο προστασίας οίνων ΠΓΕ Μακεδονία» και οι ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την διαρκή προάσπιση των οίνων ΠΓΕ Μακεδονία.

πηγή:in.gr

Σχόλια