Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ERASMUS+ των Πτυχιούχων Γεωτεχνικών Τ.Ε. της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. στην Oλλανδία

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ERASMUS+ των Γεωπόνων Τ.Ε. της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών στην Ολλανδία κ...


Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ERASMUS+ των Γεωπόνων Τ.Ε. της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στις πόλεις Ρόττερνταμ και Άμστερνταμ με θέμα ''Καινοτόμες Μέθοδοι για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αγροτικών Παραπροϊόντων'' που διεξήχθη από τις 10 έως 23 Φεβρουαρίου 2022.


Πρώτη επίσκεψη ήταν στην πλωτή φάρμα σε κανάλι του Ροττερνταμ Floating Farm όπου οι συνάδελφοι μας ενημερώθηκαν για τις ''Καινοτόμες Μέθοδούς στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αγροτικών Παραπροϊόντων'' που εφαρμόζει η συγκεκριμένη εταιρεία.


Η αντιπροσωπεία των μελών της Ένωσης είχε σειρά επαφών με διάφορους Επιστημονικούς & Επαγγελματικούς φορείς & Επιχειρήσεις του Αγροτοδιατροφικού Τομέα , όπως στο World Horti Center (Glass House and Research Center Europa) www.worldhorticentre.nl (Το World Horti Center είναι το κορυφαίο κέντρο καινοτομίας του διεθνούς τομέα κηπευτικών θερμοκηπίων)
Επιπρόσθετα έγιναν επισκέψεις και σε ανθοκομικά θερμοκήπια & ερευνητικά κεντρα της ευρύτερης περιοχής του Αμστερνταμ & του Ρόττερνταμ .


Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. ο επίσημος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Πτυχιούχων Γεωτεχνικών της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα συνεχίσει να προγραμματίζει και να υλοποιεί προγράμματα Erasmus για την επιστημονική και εκπαιδευτική ενημέρωση των μελών της .ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΠΤΕΓ

pepteg new

ΠΗΓΗ:pepteg.gr

Σχόλια