Εβδομήντα προτάσεις ''ΣΥΡΙΖΑ'' για την ενίσχυση & αναβάθμιση των Πανεπιστημίων...

Αύξηση μισθών στους πανεπιστημιακούς, διπλασιασμός του αριθμού μελών ΔΕΠ,κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας,της Ελάχιστης Βάσης Εισαγω...


Αύξηση μισθών στους πανεπιστημιακούς, διπλασιασμός του αριθμού μελών ΔΕΠ,κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας,της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής....

Εβδομήντα προτάσεις εικοσιτεσσάρων σελίδων για την ενίσχυση και αναβάθμιση των Πανεπιστημίων διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες παρουσιάζει σήμερα το esos.

Μεταξύ των προτάσεων είναι αύξηση μισθών στους πανεπιστημιακούς, ο διπλασιασμός του αριθμού μελών ΔΕΠ ---2000 διορισμοί ανά έτος και καθιέρωση της δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης σε Πανεπιστημιακά Τμήματα στα οποία η ζήτηση και οι προσφερόμενες θέσεις το επιτρέπουν.


Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον γίνει Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας,της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής,της διάταξης για την ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών ν+ν/2,της ισοτιμίας πτυχίων Πανεπιστημίων και Κολλεγίων και των ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών,

Επιπλέον αύξηση του φοιτητικού επιδόματος (από τα 1000 στα 1500 ευρώ τον χρόνο για 40.000 φοιτητές, αυτόματη κάλυψη όλων των πάγιων λειτουργικών εξόδων (με επανεκκίνηση για τα ΑΕΙ που έχουν χρέη ΔΕΗ/νερό) με τον τακτικό προϋπολογισμό σε όλα τα ΑΕΙ, καθώς και χρηματοδότηση των ΑΕΙ με πρόγραμμα 5ετίας, που δεν μπορεί να αλλάξει προς τα κάτω.

Οσον αφορά το υπουργείο Παιδείας ο ΣΥΡΙΖΑ προγραμματίζει την ανασύστασή του, σύμφωνα με παραδείγματα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ως εξής: α) Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (για τριτοβάθμια και έρευνα), με μόνιμη υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο Υπουργείο αυτό, β) Υπουργείο Εκπαίδευσης (για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική, ειδική), γ) υπαγωγή Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων σε έναν από τους υπουργούς Επικρατείας.

Ειδικότερα οι προτάσεις έχουν ως εξής:

Α. ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στόχος: Η ανανέωση του Πανεπιστημίου με προσλήψεις νέων επιστημόνων σε μόνιμες θέσεις, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, που θα στελεχώσουν τις αναβαθμισμένες δομές. Να φτάσει ο λόγος διδασκόντων προς φοιτητές (σήμερα από το 1 προς 40) τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (1 προς 17) και να εξασφαλισθεί ακαδημαϊκή επάρκεια με κάλυψη όλων των γνωστικών αντικειμένων.

Χρηματοδότηση: Εθνικοί πόροι.

1. Σε βάθος τετραετίας, διπλασιασμός του αριθμού μελών ΔΕΠ ---2000 διορισμοί ανά έτος.

2. Σε βάθος τετραετίας, διπλασιασμός της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

3. Αυστηρή τήρηση του νόμου που απαιτεί την προκήρυξη κάθε θέσης που κενούται από συνταξιοδότηση μέλους ΔΕΠ.

4. Διοικητικό προσωπικό όλων των κατηγοριών: αύξηση τουλάχιστον 15%.

5. Μικρά ή νέα Τμήματα: τουλάχιστον 20 μέλη ΔΕΠ.

6. Ενόψει της άμεσης ανάγκης ανοίγματος των ελληνικών Πανεπιστημίων στους ―υψηλής κατάρτισης και μόρφωσης― νέους επιστήμονες, σταδιακή κατάργηση της δυνατότητας διπλής διδασκαλίας των μελών ΔΕΠ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΑΠ).

7. Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας σε όλες τις ακαδημαϊκές διαδικασίες.

8. Επιβάλλεται αύξηση της μισθοδοσίας όλων όσων εργάζονται στη διδασκαλία και την έρευνα στα πανεπιστήμια (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ).

9. Πλήρης αποσαφήνιση των διαδικασιών μονιμοποίησης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Β. ΝΕΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Στόχος: Η υπεράσπιση του δημόσιου και αυτοδιοικούμενου Πανεπιστημίου. Η άμεση, ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με μέριμνα για τις ανισότητες και τις γεωγραφικές ιδιομορφίες.

Μέσα: Νομοθετικές παρεμβάσεις και χρήση εθνικών μηχανισμών.

10. . Πιλοτικό πρόγραμμα ελεύθερης εισαγωγής από το Λύκειο για μία 5ετία, με επαναξιολόγηση του θεσμού.

11. Καθιέρωση διαδικασιών ριζικής αναβάθμισης του απολυτηρίου με τη διδασκαλία λίγων μαθημάτων σε πολλές ώρες στην Γ’ Λυκείου και συνολική εξασφάλιση και αξιοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.

12. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας εσωτερικής μετακίνησης των φοιτητών/τριών (κατά το πρότυπο του Erasmus) και μερικής επιλογής περιορισμένου αριθμού μαθημάτων από άλλο Τμήμα/Πανεπιστήμιο, με ενίσχυση των δομών φοιτητικής μέριμνας.

13. Δωρεάν λειτουργία/φοίτηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), κάλυψη με δημόσια δαπάνη (10 εκατομμυρίων ανά έτος) των ανελαστικών τους εξόδων και παράλληλη κατάργηση κάθε επιπλέον αμοιβής των διδασκόντων.

14. Εθνικό πρόγραμμα Erasmus Εσωτερικού για μεταπτυχιακούς.

15. Ριζικός επανασχεδιασμός των διαδικασιών αξιολόγησης των πανεπιστημίων με τη σύνταξη ενός δημοκρατικού σχεδίου νόμου.

16. Διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλα τα ΑΕΙ. Σε αυτά θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), θα παρέχουν επαγγελματικό πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και θα περιλαμβάνουν αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγικούς φορείς. Η λειτουργία τους θα προϋποθέτει συμφωνίες των Πανεπιστημίων με τοπικούς παραγωγικούς φορείς.

17. Ενίσχυση του προγράμματος ανοικτών ακαδημαϊκών ηλεκτρονικών συγγραμμάτων (Πρόγραμμα Κάλλιππος).

18. Κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

19. Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

20. Κατάργηση της διάταξης για την ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών ν+ν/2.

21. Κατάργηση της ισοτιμίας πτυχίων Πανεπιστημίων και Κολλεγίων.

22. Κατάργηση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, καθώς αυτά δεν υπηρετούν καμία ακαδημαϊκή ανάγκη/αναγκαιότητα στο Ελληνικό πανεπιστήμιο. Ειδική εξαίρεση με ειδικό νόμο, για πολιτιστικούς και ιστορικούς λόγους, ένα ΔΩΡΕΑΝ αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα, όπως αυτό που είχε ιδρυθεί στο ΕΚΠΑ με αντικείμενο «Αρχαιολογία, Ιστορία και Φιλολογία στην αρχαία Ελλάδα» ή άλλα τέτοια παρεμφερή προγράμματα.

23. Ενθάρρυνση διατμηματικών συνεργασιών, συνεργειών πανεπιστημιακών Τμημάτων με ερευνητικά Ινστιτούτα/Κέντρα, νέα προγράμματα σπουδών, με ορισμένο αριθμό μαθημάτων προπτυχιακού-μεταπτυχιακού επιπέδου από συγγενή Τμήματα, χωρίς να θίγονται η επιστημολογική αυτοτέλεια των γνωστικών αντικειμένων και η ακαδημαϊκή ανά τμήματα οργάνωση, διασφαλίζοντας παράλληλα τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να θεωρούνται ως επιπλέον μαθήματα και να εγγράφονται στο πτυχίο όταν ολοκληρωθούν τα μαθήματα του Τμήματος που είναι απαραίτητα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος.

24. Ενίσχυση και υποστήριξη της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων με όρους ακαδημαϊκότητας, συνεργασίας και ισότητας, με συμμετοχή περισσότερων Ιδρυμάτων στα δίκτυα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, όπως: ΕΚΠΑ (CIVIS), ΑΠΘ (EPICUR), ΓΠΑ (CONEX US), ΕΛΜΕΠΑ (ATHENA), Αιγαίου (ERUA), Θεσσαλίας (INVEST), Πολυτεχνείο Κρήτης (EURECA-PRO). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά δίκτυα με 280 πανεπιστήμια, με τη συμμετοχή 7 ελληνικών πανεπιστημίων σε αντίστοιχα δίκτυα. Κατά τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των δικτύων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων θα αυξηθεί σε περισσότερα από 60 δίκτυα με συμμετοχή 500 και πλέον πανεπιστημίων. Η εμπλοκή των ελληνικών πανεπιστημίων δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να οδηγήσει ούτε στη μείωση των ετών διδασκαλίας αλλά ούτε και στην επιβολή διδάκτρων στα προπτυχιακά προγράμματα.

25. Νέα οργανογράμματα/Ίδρυση Μονάδας παρακολούθησης-καταγραφής αποφοίτων σε όλα τα ΑΕΙ.

26. Θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Φοιτητή σε κάθε πανεπιστήμιο.

27. Επαναπροσδιορισμός των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), όπου τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί και πολλαπλασιαστεί. Επαναπροσδιορισμός των προσφερομένων ειδικοτήτων σε συνάρτηση με τα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

28. Ριζικός εμπλουτισμός και ενίσχυση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και σπουδαστηρίων (με ειδικό τμήμα πολλαπλών αντιτύπων για τα εγχειρίδια που προτείνονται για τα μαθήματα) καθώς και αξιοποίηση των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων για την αντικατάσταση του μοναδικού (και υπερ-δαπανηρού) συγγράμματος.

Τα έγχαρτα συγγράμματα σήμερα κοστίζουν τουλάχιστον 50 εκ/έτος, συνδέονται με το «εξεταστικο-κεντρικό» μοντέλο, ενώ συχνά δεν παραλαμβάνονται και δεν αξιοποιούνται από τους φοιτητές.

29. Συλλογική επιμέλεια διδακτικής γνωστικών αντικειμένων και υλικού από ομάδες διδασκόντων (“curators"), αποθετήρια υλικού (@HEAL). Από το σύγγραμμα στο εκπαιδευτικό υλικό και τον μαθησιακό πλουραλισμό.

30. Συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους με πολυετή προγραμματισμό (20 εκ/έτος) μέσω του «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» με σκοπό την: α) ανάπτυξη «μη-γραμμικών ψηφιακών συγγραμμάτων» (αλληλεπιδραστικά, πολυμεσικά, με δυνατότητα πολλαπλών διαδρομών συλλογικής και πολυαισθητηριακής μάθησης), β) ανάπτυξη νέων μεθόδων και υλικού: παιγνιοποίηση, υβριδική μάθηση (mobile/digital κλπ).

31. Συνδρομές σε διεθνείς «βιβλιοθήκες-υπηρεσίες» (μελέτες περίπτωσης, αποθετήρια, προσομοιώσεις κλπ).

32. Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες (πρόσθετος εξοπλισμός και εξειδικευμένα προγράμματα εργαστηριακής εκπαίδευσης).


33. Εθνικό πρόγραμμα εκλαΐκευσης της Επιστήμης μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

34. Εθνικό πρόγραμμα θερινών σχολείων.

35. Επανασύσταση του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

36. Περαιτέρω απλοποίηση και ευελιξία στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ.

37. Ενίσχυση του ερευνητικού έργου και των εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών, αξιοποίηση θεσμών διαμοιρασμού και «ομότιμης παραγωγής» της επιστημονικής έρευνας.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

38. Ανασύνθεση των δημοσιονομικών ιεραρχήσεων και εργαλείων προς ενίσχυση των δημόσιων δαπανών για την Παιδεία.

39. Ριζική ενίσχυση των υποτροφιών σε νέους επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες.

40. Αύξηση του φοιτητικού επιδόματος (από τα 1000 στα 1500 ευρώ τον χρόνο για 40.000 φοιτητές).

41. Ειδική χρηματοδότηση και στελέχωση των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων.

42. Υποστήριξη της χρηματοδότησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και του σκοπού ίδρυσής του που είναι η υποστήριξη της έρευνας και του ανθρωπινού δυναμικού -–κυρίως των νέων.

43. Αυτόματη κάλυψη όλων των πάγιων λειτουργικών εξόδων (με επανεκκίνηση για τα ΑΕΙ που έχουν χρέη ΔΕΗ/νερό) με τον τακτικό προϋπολογισμό σε όλα τα ΑΕΙ.

44. Χρηματοδότηση των ΑΕΙ με πρόγραμμα 5ετίας, που δεν μπορεί να αλλάξει προς τα κάτω.

45. Διεύρυνση των κανόνων για τη χρήση αποθεματικού ΑΕΙ για την κάλυψη σημαντικών αναγκών στην εκπαίδευση, έρευνα, υποδομές και στελέχωση.

46. Εθνικό μητρώο εξοπλισμού, που ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

47. Ανασύσταση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με παραδείγματα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ως εξής: α) Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (για τριτοβάθμια και έρευνα), με μόνιμη υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο Υπουργείο αυτό, β) Υπουργείο Εκπαίδευσης (για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική, ειδική), γ) υπαγωγή Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων σε έναν από τους υπουργούς Επικρατείας.

48. Επίλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων διαφόρων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και των πρώην ΤΕΙ.

49. Θέσπιση βαθμίδας Έκτακτου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΔΕΠ), με πλήρη και θεσμική διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων, νομοθετική ρύθμιση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, και ισομερής χρηματοδότηση της έρευνας.

50. Συστηματική μελέτη και συζήτηση για το πώς τα πανεπιστήμια θα εμπλακούν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τι αυτό σημαίνει για τη δομή και τη λειτουργία τους.

51. 20μελές Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, με μόνο αντικείμενο την επεξεργασία Εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης και ακαδημαϊκής έρευνας (Χάρτης) που αναμορφώνεται ανά 10ετία.

52. Αποκατάσταση του Ασύλου και αναδιατύπωση της έννοιας των Ακαδημαϊκών ελευθεριών.

53. Επαναπροσδιορισμός της αξιολόγησης στα πανεπιστήμια. Ανασυγκρότηση και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και του ρόλου της ΕΘΑΑΕ.

54. Κατάργηση της διάταξης που εξισώνει τα πτυχία κολλεγίων και Πανεπιστημίων.

55. Απαγόρευση συμμετοχής συγγενών έως τετάρτου βαθμού συγγένειας στο ίδιο εκλεκτορικό σώμα (σε εφαρμογή πρόσφατης σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου).

56. Νέα οργανογράμματα/Ίδρυση Μονάδας προετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων σε όλα τα ΑΕΙ.

57. Περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια (όπως είχε προβλέψει ο ν.4485).

58. Σύζευξη Πανεπιστημίων με Ερευνητικά Κέντρα στο πλαίσιο του Ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Ε. ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στόχος: Η κάλυψη επειγουσών κτιριακών αναγκών και υποδομών με νέες δομές εντός του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για οικονομία κλίμακας.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης, ΣΔΙΤ. Αποπληρωμή από ΠΔΕ (βλ. Hellenic Universities, ΕΛΙΔΕΚ).

59. Διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Φοιτητικής Στέγης (δεν μπορεί να συγκροτηθεί κανένα σχέδιο εάν δεν έχει βάθος δεκαετίας η υλοποίηση του).

60. Νέες φοιτητικές εστίες για την κάλυψη των αναγκών στέγης για τουλάχιστον το 15% των ενεργών φοιτητών σε κάθε ΑΕΙ.

61. Κτίρια νέων Τμημάτων και Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων.

62. Εργαστηριακός εξοπλισμός νέων Τμημάτων και Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων.

63. Ενεργειακή αναβάθμιση σε όλα τα κτίρια.

64. Μονάδες πειραματοζώων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε όσα ΑΕΙ υφίσταται η σχετική ερευνητική δράση.

65. Αποθήκες (Stockrooms) αναλωσίμων υλικών σε όλα τα ΑΕΙ.

66. Συμβάσεις ελέγχου/επιδιόρθωσης (Service contracts) για όλον τον βαρύ εξοπλισμό.

67. Αντικατάσταση τουλάχιστον του 50% του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού.

68. Αναμόρφωση τεχνικών υπηρεσιών και δημιουργία μηχανουργείων για κατασκευή μικροσυσκευών.

69. Πρόσληψη μηχανικών με σύμβαση για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής.

70. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (Shuttle buses) για μεταφορά προσωπικού και φοιτητών ανάμεσα σε διαφορετικά Campuses.πηγή:esos.gr

Σχόλια