Κοπή Πίτας & Προγραμματισμός συναντήσεων με υπουργεία & αρμόδιους φορείς από την Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

Νέα σειρά συναντήσεων με υπουργεία και αρμόδιους φορείς προγραμματίζει η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. το προσεχές διάστημα για την επίλυση προβλημάτων που ε...


Νέα σειρά συναντήσεων με υπουργεία και αρμόδιους φορείς προγραμματίζει η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. το προσεχές διάστημα για την επίλυση προβλημάτων που εμποδίζουν την άσκηση του επαγγέλματος των Πτυχιούχων Γεωτεχνικών Τ.Ε. όπως αποφάσισε η Κεντρική Διοικητική Επιτροπή της Ένωσης που συνεδρίασε την Κυριακή 20/3/22 στα Βίλια Αττικής.Έγινε ενημέρωση και συζήτηση για το εκπαιδευτικό ταξίδι ERASMUS της Ένωσης στην Ολλανδία και επιπρόσθετα αποφασίσθηκε στην επόμενη Κεντρική Διοικητική Επιτροπή να γίνει επικαιροποίηση και επανακαθορισμός του διεκδικητικού πλαισίου στο οποίο θα κινηθεί η Ένωση λαμβάνοντας υπόψη της τελευταίες εξελίξεις τόσο στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα σε όλο τον αγροδιατροφικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι Πτυχιούχοι Γεωτεχνικοί Τ.Ε.


Στο τέλος της συνεδρίασης έγινε και η κοπή της Πίτας για το 2022, με τον Β’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Σπύρο Ακριώτη να είναι ο τυχερός καθώς κέρδισε το φλουρί .ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

πηγή:pepteg.gr

Σχόλια