Θέση εργασίας για Γεωπόνο Τ.Ε. ή Π.Ε. στην Άρτα σε εξαγωγική εταιρεία

Η ΚΡΟΠ ΑΕ εδρεύει στην Άρτα και είναι μία 100% εξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας και πώλησης φρέσκων φρού...


Η ΚΡΟΠ ΑΕ εδρεύει στην Άρτα και είναι μία 100% εξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας και πώλησης φρέσκων φρούτων.

Αναζητά Γεωπόνο για το εργοστάσιό της στην Άρτα. Η θέση θα αναφέρεται στον CEO.

Ο ρόλος έχει την ευθύνη για την Παρακολούθηση των καλλιεργειών Citrus and Kiwi των συνεργαζόμενων παράγωγων της εταιρείας , σύμφωνα, τόσο με τα standards της εταιρείας όσο και με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές των προϊόντων.
Καθήκοντα:

–Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Παραγωγής των καλλιεργήσιμων εκτάσεων από του παράγωγους και την εταιρεία με βάση τις νέες τεχνολογίες

-Έλεγχος και συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων

-Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επενδύσεων με στόχο την βελτιστοποίηση και την ανανέωση των καλλιεργήσιμων γαιών

-Ευθύνη για την συμμόρφωση με τα περιβαντολλογικά πρότυπα και τα συστήματα ποιότητας

-Ευθύνη για την ορθή αποτύπωση των σχετικών δεδομένων στο ERP

-Προετοιμασία και υλοποίηση του ετήσιου budget κοπής

-Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της συμβολαιακής Γεωργίας

-Συμμετοχή σε διάφορα Projects βάσει αναγκών
Απαραίτητα Προσόντα

-Κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου ΤΕ ή ΠΕ

-Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην παραγωγική διαδικασία

-Εμπειρία σε μηχανογραφημένη παραγωγή

-Πολύ καλή γνώση MS Office (και ειδικότερα Excel)

-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής

-Ευχέρεια στην χρήση ERP συστημάτων,

-Καλά επικοινωνιακά στοιχεία και ευχέρεια συνεργασίας με άλλα τμήματα

-Δυνατότητα να λειτουργεί σε πλαίσιο προθεσμιών, διαφορετικών projects

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών, πατήστε εδώ


ΠΗΓΗ:Kariera.gr

Σχόλια