Με τροπολογία υποχρεωτική η καταγραφή αποθεμάτων για την εξασφάλιση της επάρκειας σιτηρών, ελαίων και λιπασμάτων

Στη λήψη έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας σιτηρών, ελαίων και λιπασμάτων στην εγχώρια αγορά προχώρησε η κυβέρνηση, υποχρεώνο...


Στη λήψη έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας σιτηρών, ελαίων και λιπασμάτων στην εγχώρια αγορά προχώρησε η κυβέρνηση, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία να καταγράψουν τα αποθέματά τους.

Με τροπολογία που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, υπό την απειλή προστίμων έως και 100.000 ευρώ, καθώς και κατασχέσεις των εμπορευμάτων. 

Ο λόγος της καταγραφής των αποθεμάτων και του ελέγχου τους από την κυβέρνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόληψης τυχόν ελλείψεων στην αγορά, αφού λόγω του πολέμου στην Ουκρανία ορισμένα κράτη έχουν απαγορεύσει τις εξαγωγές των συγκεκριμένων αγαθών, ενώ έχουν σχεδόν κλείσει οι αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας που τροφοδοτούσαν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα με σημαντικές ποσότητες σιτηρών και ηλιέλαιου.

Ειδικότερα η τροπολογία προβλέπει ότι επιβάλλεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου (που μπορεί με υπουργική απόφαση να παρατείνεται), υποχρέωση στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, να υποβάλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων 7 συγκεκριμένων αγαθών.

Πρόκειται για τα ακόλουθα αγαθά: 
α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, 
β) λιπάσματα, 
γ) ζωοτροφές, 
δ) ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο, 
ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού καιαλεύρια δημητριακών, 
στ) ηλίανθο, και 
ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

 Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρεουν αθροιστική επιβολή κυρώσεων, ως εξής: α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και 
β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. 

Επίσης, με υπουργική απόφαση, μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων, τα στοιχεία των αποθεμάτων, η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων όργανα, η κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. 

Η υποβολή δήλωσης

Ειδικότερα, υποβάλλουν δήλωση ηλεκτρονικά στον κεντρικό ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης με τα εξής στοιχεία: 
α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεμάχια όπου ενδείκνυται, 
β) τη χώρα προέλευσης των προϊόντων, 
γ) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, δ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.


ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr


Σχόλια