ΓΕΩΕΛΛΑΣ: Δύο θέσεις εργασίας για Γεωπόνους για το τμήμα Ζωοτροφικών & Αγροτικών Εφαρμογών

H ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρία εξόρυξης και επεξεργασίας Ατταπουλγίτη στην Ευρώπη, με εξαγωγές άνω του 65% της παραγωγής της, ζητά γ...
H ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρία εξόρυξης και επεξεργασίας Ατταπουλγίτη στην Ευρώπη, με εξαγωγές άνω του 65% της παραγωγής της, ζητά για το τμήμα Ζωοτροφικών και Αγροτικών Εφαρμογών.

-ΠΩΛΗΤΗ
-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


Περιγραφή Θέσης

H ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρία εξόρυξης και επεξεργασίας Ατταπουλγίτη στην Ευρώπη, με εξαγωγές άνω του 65% της παραγωγής της, ζητά για το τμήμα Ζωοτροφικών και Αγροτικών Εφαρμογών

Με έδρα την ΑΘΗΝΑ και αντικείμενο την ανάπτυξη πωλήσεων εκτός Ελλάδος

Ο/η κατάλληλη υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πείρα σε τεχνικές πωλήσεις σε εφαρμογές στην ζωική ή φυτική παραγωγή, άριστη ικανότητα επικοινωνίας, καλή γνώση της αγοράς και δυνατότητα απουσίας στο εξωτερικό για τουλάχιστον 10 εβδομάδες ετησίως .

Απαραίτητα προσόντα
  • Πτυχίο  Γεωπόνου ή συναφούς αντικειμένου
  • Άριστη γνώση Αγγλικής
  • Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών (πωλητής) ή 5 ετών (προϊστάμενος) σε συναφές αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα
  • Μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε σχετικό αντικείμενο
  • Γνώση Γαλλικής

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών, πατήστε εδώ

Σχόλια