Τέλος Μαρτίου αναμένεται να πληρωθεί η συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι & η ειδική ενίσχυση βάμβακος

Συνδεδεμένη σκληρού σίτου και ενίσχυση βάμβακος. Τέλος Μαρτίου αναμένεται να πληρωθεί η συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι και η ειδική ενίσχυση ...


Συνδεδεμένη σκληρού σίτου και ενίσχυση βάμβακος. Τέλος Μαρτίου αναμένεται να πληρωθεί η συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι και η ειδική ενίσχυση βάμβακος. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα καλλιεργούμενα στρέμματα του 2021, η τιμή για τη συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι υπολογίζεται γύρω στα 5 ευρώ το στρέμμα και για την ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι πάνω από τα 70 ευρώ το στρέμμα. 

Υπενθυμίζεται ότι στο σκληρό σιτάρι ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 11.563.931 ευρώ. 

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 19/2/2021 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 46,25 ευρώ ανά εκτάριο, δηλαδή 4,6 ευρώ το στρέμμα. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εγκεκριμένες ποσότητες σπόρων σκληρού σίτου προκύπτουν από τα αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή τιμολογίων/αποδείξεων. 

Το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 31/1/2021 ή έως 15/2/2021 στην περίπτωση που υπάρχει δελτίο αποστολής έως 31/1/2021. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 120 κιλά ανά εκτάριο (12 κιλά ανά στρέμμα).

Στο βαμβάκι, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 ευρώ/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων, δηλαδή 74,9 ευρώ το στρέμμα για βασική έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογίαν της υπέρβασης.

ΣΤΗΛΗ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ

Από τον Γιώργο Ρούστα
(roustas@eleftheria.gr)


ΠΗΓΗ: eleftheria.gr


Σχόλια