Διαρροή: Η Επιτροπή «ποντάρει» στο βιοαέριο για να προστατεύσει τους αγρότες της ΕΕ από την ενεργειακή κρίση

Η παραγωγή βιοαερίου έχει χαρακτηριστεί ως ένας βασικός τρόπος για να ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας της ΕΕ που αγωνίζεται ενάντια στο αυξανόμ...


Η παραγωγή βιοαερίου έχει χαρακτηριστεί ως ένας βασικός τρόπος για να ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας της ΕΕ που αγωνίζεται ενάντια στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές της ενέργειας που θα δημοσιευθεί μέσα στον μήνα.

Το σχέδιο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της EURACTIV, παρουσιάζει ότι οι υψηλές και ασταθείς τιμές ενέργειας θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες για μια σειρά από τομείς – μεταξύ των οποίων και η γεωργία.

Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά 142% το τελευταίο έτος, όπως σημειώνεται στο σχέδιο, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια και τα λιπάσματα αντιπροσωπεύουν το 20% του κόστους παραγωγής των αγροτών.

Και η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω εάν οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας συνεχίσουν να ωθούν τις τιμές των λιπασμάτων προς τα πάνω, με κίνδυνο να μειωθούν οι φυτεύσεις και οι αποδόσεις και, επομένως, να ασκηθούν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στα εισοδήματα των αγροτών και στις τιμές των τροφίμων, προσθέτει.

Αυτό θα θέσει τον αγροτικό τομέα σε «ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές από τρίτες χώρες».

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του τομέα έναντι της αύξησης των τιμών της ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στην παραγωγή και αποθήκευση βιοαερίου.

Το βιοαέριο είναι ένα ανανεώσιμο καύσιμο που παράγεται από τη διάσπαση οργανικής ύλης, όπως τα υπολείμματα τροφίμων και τα ζωικά απόβλητα.

«Με δεδομένο τα χαμηλά εισοδήματα των γεωργών, η αξιοποίηση του βιοαερίου μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία για πρόσθετες και διαφοροποιημένες πηγές εσόδων για τους γεωργούς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Τονίζεται μάλιστα ότι το βιοαέριο είναι μια «καθαρή, ανανεώσιμη και αξιόπιστη πηγή ενέργειας» καθώς και μια νέα πηγή εισοδήματος για τους γεωργούς.

Η χρήση αποθηκευμένου βιοαερίου μειώνει τις εκπομπές μεθανίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας και να μειώσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση του γεωργικού τομέα.

Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει να τεθεί ο στόχος σε επίπεδο ΕΕ να παραχθούν 35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα βιοαερίου έως το 2030, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν στρατηγικές για το ανανεώσιμο αέριο, πλήρως ευθυγραμμισμένες με αυτόν τον στόχο.

Για να βοηθήσει την παραγωγή βιοαερίου, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την παροχή κινήτρων μέσω των εθνικών στρατηγικών τους σχεδίων.

Επιπλέον, οι άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ θα εξακολουθήσουν να αποτελούν «σημαντικό δίχτυ ασφαλείας» για τα εισοδήματα των γεωργών.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν οι δυνατότητες στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να επιτραπούν επενδυτικές ενισχύσεις για τη βιώσιμη ενέργεια.

Αυτό θα προσέφερε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για τη χρήση λιγότερο συμβατικών λιπασμάτων που επηρεάζονται σήμερα σε μεγάλο βαθμό από τις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου.

Ανοιχτή στρατηγική αυτονομία

Το σχέδιο ορίζει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χαρτογραφήσει τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία – συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ζητημάτων, της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ και των κρίσιμων υποδομών της.

Αυτό θα αξιολογηθεί στη συνέχεια από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στα τρόφιμα με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι θα εξετάσουν τους διάφορους τρόπους αντιμετώπισης ή μετριασμού των εν λόγω κινδύνων και τρωτών σημείων για να «ενισχύσουν τον βαθμό ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας μας όσον αφορά τον εφοδιασμό και την ασφάλεια των τροφίμων».

Μια ειδική ανακοίνωση για τη γεωργία και τις τιμές των τροφίμων και των ζωοτροφών θα γίνει μέσα στον Μάρτιο του 2022, αναφέρεται επίσης στο σχέδιο.
Από Natasha Foote | EurActiv.com | Μεταφρασμένο από Γεωργία Ευαγγελία Καραγιάννη

Σχόλια