Παράταση για την τοποθέτηση Διάταξης Προστασίας Έναντι Ανατροπής για τις άδειες κυκλοφορίας των παλαιών τρακτέρ έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιοσδήποτε κατασκευάζει μια διάταξη προστασίας, προκειμένου να τη διαθέσει στην αγορά, καθίσταται ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ και αναλαμβάνει ό...

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιοσδήποτε κατασκευάζει μια διάταξη προστασίας, προκειμένου να τη διαθέσει στην αγορά, καθίσταται ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του κατασκευαστή όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Το ΥΠΑΑΤ δεν έχει καμία αρμοδιότητα οποιασδήποτε αδειοδότησης ή πιστοποίησης.

Παράταση έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 δόθηκε για την τοποθέτηση Διάταξης Προστασίας Έναντι Ανατροπής εγκεκριμένου τύπου σε παλαιούς γεωργικούς ελκυστήρες που είχαν εφοδιαστεί πρώτη φορά με άδειες κυκλοφορίας πριν τις 21-05-1998 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθ. Γ3Β/383/95967/8-04-2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες παλαιών γεωργικών ελκυστήρων αλλά και υποψήφιοι κατασκευαστές οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαδικασία έγκρισης τύπου μιας ΔΠΕΑ θα πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι:

Οποιοσδήποτε κατασκευάζει μια διάταξη προστασίας, προκειμένου να τη διαθέσει στην αγορά, καθίσταται ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του κατασκευαστή όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Το ΥΠΑΑΤ δεν έχει καμία αρμοδιότητα οποιασδήποτε αδειοδότησης ή πιστοποίησης.

Στον κανονισμό 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο κεφάλαιο ΙΙ περιλαμβάνονται και ορισμένες από τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, αντιπροσώπων, διανομέων κ.ο.κ.

Επίσης στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ίδιου κανονισμού περιγράφονται οι ουσιαστικές απαιτήσεις οι οποίες εξειδικεύονται σε απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας, εργασιακής ασφάλειας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων ανάλογα με τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για αγροτικά οχήματα.

Για τις τεχνικές λεπτομέρειες των ανωτέρω απαιτήσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, δηλαδή εξειδικευμένους κανονισμούς (π.χ. R 1322/2014, R 68/2015, R 985/2018κ.λπ.)

Για την έγκριση τύπου των ΔΠΕΑ απαιτείται δοκιμή που γίνεται μόνο από πιστοποιημένους για το σκοπό αυτό φορείς.

Στον σύνδεσμο https://www.oecd.org/agriculture/tractors/codes/ μπορεί κανείς να αναζητήσει τους κώδικες που αφορούν στις δοκιμές των ΔΠΕΑ (codes 3, 4, 6, 7, 8 ανάλογα με τον τύπο της διάταξης και τον τύπο γεωργικού ελκυστήρα που μπορεί η εν λόγω ΔΠΕΑ να τοποθετηθεί).

Επίσης μπορούν να απευθύνονται στην ΕΚΑΓΕΜ, αλλά και στον ΣΕΑΜ ο οποίος εκδήλωσε τη διάθεση και προθυμία να βοηθήσει τους κατασκευαστές και ταυτόχρονα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι αυτή η παράταση θα είναι η τελευταία.

Ο ρόλος των ΔΑΟΚ είναι να ελέγξουν αν η Διάταξη Προστασίας Έναντι Ανατροπής είναι εγκεκριμένη ώστε να προχωρήσει στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας ή στη μεταβίβαση του ελκυστήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ε. Βράντση τηλ 2385350549

πηγή:ertnews.gr

Σχόλια