Βελτιώσεις σε έξι σημεία για την αναδιάρθρωση ξερών σύκων & σταφίδας ζητά ο Π. Μαντάς

Προτάσεις έξι σημείων με στόχο την καλύτερη κάλυψη των πραγματικών αναγκών των αγροτών και τη σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας του...


Προτάσεις έξι σημείων με στόχο την καλύτερη κάλυψη των πραγματικών αναγκών των αγροτών και τη σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος αναδιάρθρωσης για τα αποξηραμένα σύκα και την κορινθιακή σταφίδα, κατέθεσε ο βουλευτής Μεσσηνίας, Γεωπόνος Τ.Ε. Περικλής Μαντάς, σε συνέχεια της πρόσκλησης που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναδιάρθρωση των δενδρωδών καλλιεργειών.


Στη σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Μαντάς, γίνεται αναφορά στη μεγάλη αξία και των δύο αγροτικών προϊόντων, δεδομένου ότι άνω του 90% της εγχώριας παραγωγής εξάγεται στο εξωτερικό, ενώ, όπως τονίζει ο βουλευτής, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αποτελούσε εδώ και χρόνια μεγάλο ζητούμενο για όλους τους παραγωγούς δενδρωδών καλλιεργειών.

Επίσης, σημειώνει ότι πολύ ορθά η κυβέρνηση φρόντισε να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, μεριμνώντας για τη δέσμευση πόρων ύψους 170 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και προχωρώντας στη διαβούλευση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο τα αποξηραμένα σύκα όσο και η κορινθιακή σταφίδα.

Έξι σημεία
Όπως σημειώνει ο βουλευτής, «στην πρόσκληση που δόθηκε στη δημοσιότητα εντοπίζονται ορισμένες σημαντικές αποκλίσεις από όσα είχαν ανακοινωθεί αρχικά και σε κάποιες περιπτώσεις ζητούσαν οι παραγωγοί».

Κατά τον κ. Μαντά, είναι απαραίτητο να υπάρξουν παρεμβάσεις σε έξι σημεία της πρόσκλησης, ώστε αυτή να καταστεί πιο αποδοτική και να εξυπηρετήσει πληρέστερα τις ανάγκες των δικαιούχων.

Ειδικότερα, θα πρέπει:

•να δίνεται με σαφήνεια η δυνατότητα διατήρησης της ίδιας ποικιλίας και να μην απαιτείται αντικατάσταση ήδη επιτυχημένων καλλιεργειών

•να εμπλουτιστούν οι επιλέξιμες δαπάνες με δαπάνες συντήρησης και απώλειας εισοδήματος και να μην περιορίζονται μόνο σε δαπάνες εγκατάστασης

•το μέγιστο ποσό ανά δικαιούχο να είναι αρκετά μεγαλύτερο του 1 εκ. ευρώ, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια οι πιο μεγάλοι συνεταιρισμοί

•το ποσοστό ενίσχυσης να ανέλθει από 50% σε 80%, όπως είχε αρχικά εξαγγελθεί

•να επεκταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τους δεκαοκτώ μήνες στα πέντε έτη, ώστε η αναδιάρθρωση να υλοποιηθεί με ορθό τρόπο και χωρίς εμπορικούς κινδύνους και αχρείαστα ρίσκα,

•να δοθεί η δυνατότητα δικαιούχοι να είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί, με την αρωγή και υποστήριξη των συνεταιρισμών, των ΔΑΟΚ και των Γεωπονικών Σχολών.

Ο βουλευτής σημειώνει, τέλος, ότι οι παραγωγοί αποξηραμένων σύκων και κορινθιακής σταφίδας αναμένουν εδώ και καιρό ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και γι’ αυτό ζητά «να εξαντληθεί κάθε περιθώριο αναθεώρησης των όρων της πρόσκλησης» με βάση τα παραπάνω σημεία.


Σχόλια