Βεργίνα-Carlsberg διεκδικούν 478 εκατ. από τη Heineken!

Στα Ολλανδικά δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ύψους 478 εκατ. ευρώ από την Heineken για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ...


Στα Ολλανδικά δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ύψους 478 εκατ. ευρώ από την Heineken για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, στην οποία έχει επιβληθεί πρόστιμο από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχουν προσφύγει η Carlsberg και η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, όπως επιβεβαιώνουν πηγές του ελληνικού βραχίονα της Ολλανδικής ζυθοποιίας στο Euro2day.gr.

Για τις αξιώσεις, δύο ζυθοποιών, χωρίς όμως να τις κατονομάζει κάνει λόγο στην ετήσια οικονομική της έκθεση και η Heineken. Η τελευταία, στην οικονομική της έκθεση, αναφέρει ότι δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της δικαστικής διαμάχης για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του γεγονότος ότι η προσφυγή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας κατά του προστίμου που επιβλήθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Επίσης το κατά πόσον τα ολλανδικά δικαστήρια μπορούν να αναλάβουν (διεθνή) δικαιοδοσία επί αυτών των αξιώσεων, στο βαθμό που υποβάλλονται κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, εκκρεμεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου των Κάτω Χωρών ενώ η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Heineken έχουν εγείρει άμυνες εναντίον αυτών των αξιώσεων, τόσο για διαδικαστικούς λόγους όσο και επί της ουσίας.

Το θέμα ανέδειξε, με δημοσίευμα της στις 16 Μαρτίου, η Ολλανδική οικονομική εφημερίδα Financieele Dagblad, ενώ σχετική αναφορά υπάρχει και στο τελευταίο report του ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη.

Η υπόθεση, το πρόστιμο και η προσφυγή στο ΣτΕ

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, την 1η Δεκεμβρίου του 2015, επέβαλε στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία πρόστιμο ύψους 31,415 εκατ. ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Αθηναϊκή Ζυθοποιία άσκησε στις 29 Ιανουαρίου του 2016 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αντίστοιχη αίτηση αναστολής εκτέλεσης.

Στις 23 Ιουνίου του 2016, το Διοικητικό Εφετείο, έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης και διέταξε την αναστολή της είσπραξης μέρους του ένδικου προστίμου, ποσού 8,386 εκατ. ευρώ μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της προσφυγής, και την αναστολή της είσπραξης έτερου μέρους του ένδικου προστίμου, ποσού 8,386 εκατ. ευρώ υπό τον όρο της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ύψους 8,386 εκατ. ευρώ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για το υπόλοιπο ποσό των 14,677 εκατ. ευρώ το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από την εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η προσφυγή που είχε καταθέσει η εταιρεία στις 29 Ιανουαρίου του 2016 με αίτημα την ακύρωση, άλλως τη μεταρρύθμιση της προσβαλλόμενης πράξης, συζητήθηκε μετ’ αναβολή στις 18 Ιανουαρίου του 2017. Με το Διοικητικό Εφετείο, σύμφωνα με την απόφαση του, να κάνει εν μέρει δεκτή την προσφυγή.


Συγκεκριμένα το Διοικητικό Εφετείο περιόρισε το ύψος του επιβληθέντος προστίμου στο ποσό των 26,733 εκατ. ευρώ και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο το υπόλοιπο ποσό των 13,225 εκατ. ευρώ.

Όμως η υπόθεση των προσφυγών στην ελληνική δικαιοσύνη δεν σταμάτησε εκεί. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση αναιρέσεως η οποία συζητήθηκε, μετ’ αναβολή, την 7η Σεπτεμβρίου του 2020. Μέχρι στιγμής πάντως, σύμφωνα με πηγές από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (Βεργίνα), η οποία δεν υπέβαλε ποτέ καταγγελία στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, κάτι που αντιθέτως είχε πράξει η ελληνική θυγατρική της Carlsberg, προσέφυγε στην Ολλανδική δικαιοσύνη το 2017. Τότε, τον Φεβρουάριο του 2017, η ακριτική ζυθοποιία είχε καταθέσει σε δικαστήριο του Άμστερνταμ αγωγή, με την οποία ζητούσε από την Heineken και την ελληνική θυγατρική αυτής, την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αποζημίωση άνω των 100 εκατ. ευρώ. Εκείνη η προσφυγή δεν είχε τύχη. Το δικαστήριο του Άμστερνταμ τον Μάιο του 2018 απέρριψε την αγωγή, για τον λόγο αυτό η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης προσέφυγε στο Εφετείο.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στην οποία απευθύνθηκε το euro2day.gr, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επί του θέματος κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει εντός της ημέρας.

πηγή:euro2day.gr

Σχόλια