ΕΛΜΕΠΑ - Ομιλία με θέμα: ''Ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου & ο ρόλος του Γεωπόνου στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ'' την Τρίτη 31/5/22

H Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου [ΕΛΜΕΠΑ], συνεχίζει στο πλαίσιο της εξωστρέφειας...


H Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου [ΕΛΜΕΠΑ], συνεχίζει στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, το πρόγραμμα ομιλιών για το μήνα Μάιο 2022.

Στόχος της Δράσης είναι να διαχύσει τις νέες τάσεις, τις μεθοδολογίες και τα ερευνητικά ευρήματα προς την εκπαιδευτική κοινότητα, τους δημόσιους φορείς και το ευρύτερο κοινό, αναφορικά με τους παρακάτω τομείς:

Γεωπονία, Αγρο-διατροφικός Τομέας, Κλιματική Αλλαγή και Προστασία του Περιβάλλοντος, Βιοποικιλότητα, Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία.

Ομιλητής: Νικόλαος Μπουνάκης, Γεωπόνος Τ.Ε. , MSc MBA, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος PROACTIVE AE., Ακαδημαϊκός Συνεργάτης Τμήματος Γεωπονίας, ΕΛΜΕΠΑ.

Περισσότερα στο https://bit.ly/3wRBFmA

πηγή:Proactive

Σχόλια