Πανεπιστήμια - Μηχανογραφικό 2022: Προσοχή στα επαγγελματικά δικαιώματα των Σχολών που θα επιλέξετε....

Το τοπίο των επαγγελματικών δικαιωμάτων παραμένει ακόμα θολό σε ορισμένες σχολές, και δεν είναι λίγα τα τμήματα που ακόμα και σήμερα δεν έχο...


Το τοπίο των επαγγελματικών δικαιωμάτων παραμένει ακόμα θολό σε ορισμένες σχολές, και δεν είναι λίγα τα τμήματα που ακόμα και σήμερα δεν έχουν ακόμα καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα ειδικά ορισμένες προερχόμενες από πρώην ΤΕΙ, ενώ υπάρχουν και σχολές που φαίνονται ίδιες, αλλά δεν έχουν ίδια δικαιώματα.

Η ώρα του Μηχανογραφικού έρχεται πιο κοντά όσο πλησιάζουν οι μέρες για την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής επίδοσης, και οι υποψήφιοι που θα κληθούν να το συμπληρώσουν, εκτός από τις προτιμήσεις που έχουν πρέπει να λάβουν υπόψιν τους και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών και τμημάτων για τις οποίες ενδιαφέρονται.

Ειδικά όταν το τοπίο των επαγγελματικών δικαιωμάτων παραμένει ακόμα θολό, και δεν είναι λίγα τα τμήματα που ακόμα και σήμερα δεν έχουν ακόμα καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα ειδικά ορισμένες προερχόμενες από πρώην ΤΕΙ, ενώ υπάρχουν και σχολές που φαίνονται ίδιες, αλλά δεν έχουν ίδια δικαιώματα.Ας δούμε μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.


Στη διαβούλευση για τον νέο νόμο-πλαίσιο των ΑΕΙ που διεξάγεται αυτές τις μέρες, υπαρχουν αρκετοί σχολιαστές που ζητούν να επιλυθεί το ζήτημα επαγγελματικών δικαιωμάτων στις σχολές. Για το ίδιο ζήτημα εξάλλου, εχει ξεσπάσει και «επίθεση» κατά της κ.Κεραμέως και από πλήθος αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ που ζητούν εξομοίωση των πτυχίων τους με αυτά των ΑΕΙ, καθώς εδώ και χρόνια -από την κατάργηση των ΤΕΙ και την «πανεπιστημιοποίησή» τους- αναμένουν την ισοτίμηση των πτυχίων τους. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει σχολιαστής:

Τμήματα Μηχανικών σε 4 ΑΕΙ

Προβληματισμός έχει δημιουργηθεί με τα τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάποια από αυτά έγιναν πενταετούς φοίτησης, αλλά όχι αντίστοιχα με τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών. Οι υποψήφιοι και οι γονείς τους δεν γνωρίζουν τι σημαίνουν όλα αυτά και δεν ξέρουν τι να κάνουν με τις σχολές στις οποίες πέτυχαν και έχουν εγγραφεί. Δηλαδή Πανεπιστήμιο (Διεθνές μάλιστα) και τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, χωρίς ακόμη πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.

Οι σχολές Μηχανικών των παραπάνω Πανεπιστημίων ιδρύθηκαν αρχικά ως 4ετούς φοίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμη τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών (εγγραφή στο ΤΕΕ, υπογραφή μελετών, αναγνώριση του πτυχίου ως μάστερ – διότι το ΤΕΕ εγγράφει μόνο από Πολυτεχνεία και το ΤΕΕ δίνει άδειες άσκησης επαγγέλματος). Προβλέπεται όμως με τον ψηφισθέντα νόμο να γίνουν ισότιμα (τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα) με τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών με δύο προϋποθέσεις.


Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπογράψει ο υπουργός Παιδείας απόφαση που να ορίζει τις σπουδές στο τμήμα διάρκειας 10 εξαμήνων, 5έτη δηλαδή. Αυτό έγινε ήδη για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Ο ορισμός της διάρκειας σπουδών σε 5 έτη όμως δεν αρκεί για να κάνει τα τμήματα αντίστοιχα με τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι μία επταμελής επιτροπή να αποφανθεί ότι το κάθε τμήμα χωριστά είναι αντίστοιχο με τα Πολυτεχνικά. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τις ίδιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τους αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών. 

Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα και… χρονοβόρα. Η σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνει δύο εκπροσώπους του ΤΕΕ, ένα εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων και εκπροσώπους των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών (πρόεδρος), Παιδείας και Περιβάλλοντος. 

Τέλος υπάρχει και ένας εκπρόσωπος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτή η επιτροπή θα αποφασίσει αν το κάθε τμήμα χωριστά μπορεί να είναι αντίστοιχο με τα Πολυτεχνικά τμήματα. 

Μόνο τότε θα έχουν οι απόφοιτοι αυτών των τμημάτων τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών των Πολυτεχνείων και θα υπάρχει και η δυνατότητα μετεγγραφών μεταξύ αυτών των τμημάτων και των Πολυτεχνείων.

Τα κριτήρια, την εκπλήρωση των οποίων θα ελέγξει η επιτροπή, έχουν ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν έχει υπογραφεί κάποια απόφαση.

Έχει ανακοινωθεί ότι: «Το ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέληξε στα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4610/2019. 

Το ΥΠΠΕΘ θεωρεί ότι η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών βάζει ένα οριστικό τέλος στις σπουδές μηχανικών δύο ταχυτήτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και θέτει γερά θεμέλια για την ουσιαστική αναβάθμιση όλων των Σχολών σε Επιστήμες Μηχανικών στην Επικράτεια»

Ο κλάδος των Μηχανικών πλησιάζει στη λύση του προβλήματος που ταλαιπωρεί τους πτυχιούχους 35 χρόνια τώρα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο τέλος.

Επισημαίνεται ότι στο μηχανογραφικό του 2019 δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση στην αναγραφή των σχολών Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής, Τοπογράφων Μηχανικών κ.α.) για να κάνουν επιλογή οι υποψήφιοι και έτσι επέλεξαν σύμφωνα με την επιθυμία τους όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Όλα ήταν Πανεπιστήμια και όλες ήταν σχολές μηχανικών.

Τι θα κάνει η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο έτσι ώστε να μην θιγούν εκατοντάδες οικογένειες και φοιτητές από τις παραλείψεις των αρμοδίων; Και ειδικά όταν δεν έχουν καμία ευθύνη οι πολίτες αλλά αντίθετα έχουν δίκιο αλλά και δικαίωμα να μην στερηθούν κάτι που νόμιμα απέκτησαν;Ερώτηση :

-υπάρχει πρόβλεψη για να λυθεί σύντομα το θέμα αυτό που κρατάει σε ομηρία χιλιάδες γονείς και φοιτητές που έχουν επιλέξει και έχουν επιτύχει σε αυτά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα με το μηχανογραφικό τους;

-πότε ακριβώς θα προχωρήσει η διαδικασία του άρθρου 66/ν.4610/2019 έτσι ώστε να ισοτιμηθούν τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα με τα τμήματα των πολυτεχνικών σχολών και να δικαιούνται π.χ. να κάνουν αίτηση μετεγγραφής οι φοιτητές ή το σημαντικότερο να έχουν όταν αποφοιτήσουν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα;

Δείτε ένα παράδειγμα από την εκπαιδευτικόΣΕΠ κ. Κωνσταντίνα Μπατάλα


Είμαι φοιτήτρια σε Τμήμα χωρίς δικαιώματα...

Η φοιτήτρια Μαρία Θωμαδάκη γράφει:

Είμαι φοιτήτρια του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙΠΑΕ και έχω περάσει στη σχολή με πανελλήνιες εξετάσεις (ίδιες όπως όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές στην Ελλάδα), συμπλήρωσα το ίδιο μηχανογραφικό δελτίο (στο όποιο δεν υπήρχε καμία υποσημείωση για πιστοποιημένες ή μη σχολές), θα σπουδάσω 5 χρόνια και θα εκπόνησω Διπλωματική Εργασία. Έχω δηλαδή όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών και δεν θα έχω επαγγελματικά δικαιώματα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου. Το γεγονός αυτό γεννά ηθικά ζητήματα αλλά και ζητήματα ανισοτήτων και διαφορετικής μεταχείρισης και «κατηγοριοποίησης» φοιτητών.

Στο άρθρο 5 θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι υφιστάμενοι φοιτητές, ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους θα έχουν ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι επαγγελματίες του κλάδου τους, ανεξάρτητα σε ποιο ΑΕΙ σπούδασαν.

Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ΑΕΙ δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τότε οι φοιτητές θα πρέπει να μετακινούνται σε άλλο ομοειδές πιστοποιημένο τμήμα, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, διότι η διοίκηση έχει συνέχεια και δεν είναι δυνατόν σε Σχολές και Τμήματα που δημιουργήθηκαν πριν 3 χρόνια να μην μπορούν οι απόφοιτοι τους να εξασκήσουν αυτό το οποίο σπούδασαν.

Κάθε αλλαγή που κρίνει το υπουργείο ότι πρέπει να γίνει, να αφορά στα νέα μηχανογραφικά δελτία (και νέες σχολές) και να υπάρξει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τους ήδη υφιστάμενους φοιτητές, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρουν Δίπλωμα ισάξια με των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών.


«Υπομονή, έρχονται εκλογές»...

Άλλος σχολιαστής σημειώνει:

Με την ισοτίμηση όλων των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων και ειδικότερα των τμημάτων των μηχανικών τι γίνεται; 

Σε τουλάχιστον 4 Πανεπιστήμια ; 

Γνωρίζετε ότι περισσότεροι από 3.000 φοιτητές αυτή την στιγμή είναι χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα ενώ φοιτούν σε Πανεπιστημιακά τμήματα, 5ετούς διάρκειας με νέα προγράμματα σπουδών;

Με μηχανογραφικά δελτία που κατατέθηκαν με τη σημερινή κυβέρνηση, με αποτελέσματα που εκδόθηκαν με τη σημερινή κυβέρνηση, με εγγραφές φοιτητών στις σχολές με τη σημερινή κυβέρνηση, και με ψηφισμένους νόμους από την βουλή των Ελλήνων. Που είναι αλήθεια η περίφημη «συνέχεια του κράτους;»

Είναι ή όχι παράνομο το ότι μέχρι σήμερα, και ενώ χιλιάδες φοιτητές είναι ήδη στο 3ο έτος των σπουδών τους σε πανεπιστημιακά τμήματα διάρκειας 10 εξαμήνων (5ετούς φοίτησης- όπως είναι όλα τα τμήματα μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων, πληροφορικής, μηχανολόγων, κ.α.), περασμένοι με πανελλαδικές εξετάσεις σε τμήματα αναγραφόμενα στα μηχανογραφικά, με νόμο ψηφισμένο, ακόμη δεν έχουν πλήρη δικαιώματα επαγγελματικά;

Γιατί δεν εφαρμόζεται το περιεχόμενο και οι όροι στο περίφημο άρθρο 66 του ν. 4610/2019;

Δεν είναι υποχρέωση της πολιτείας; (τρία χρόνια έκανε να δημιουργηθεί η επιτροπή) 

Δηλαδή έχετε φοιτητές που έχουν κάνει εισαγωγή σε πανεπιστημιακά τμήματα, με νέα προγράμματα σπουδών κλπ, κλπ, και δεν τους έχετε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Τι είδους πανεπιστήμια είναι αυτά; 

Με τη σημερινή κυβέρνηση; 

Τέτοια πανεπιστήμια έχετε….. και θέλετε να κάνετε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις;

 Και το μόνο που λέτε συνέχεια είναι ότι αυτά έγιναν χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας και έγκριση από την εθνική αρχή πιστοποίησης. Μόνο αυτό λέτε, ίσως να το έχετε πει και 500 φορές έως σήμερα. Λες και αυτό ενδιαφέρει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, οι οποίοι σπουδάζουν και δίνουν συνέχεια εξετάσεις για το πτυχίο τους. Που κάποια κυβέρνηση με κάποιο νόμο τους έκανε εισαγωγή στο πανεπιστημιακό αυτό τμήμα. 

Για το οποίο όμως έως σήμερα δεν έχετε κινήσει τις διαδικασίες εφαρμογής των όρων του άρθρου 66 του ν. 4610/2019. Αυτό δεν αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από την μεριά τους κράτους ; 

Αλήθεια η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος που βρίσκεται;

 Αυτή τη στιγμή , έχετε φοιτητές σε τμήματα πανεπιστημιακά χωρίς να τους έχετε πιστοποιήσει το πτυχίο τους , και δημοσιεύετε νέο νόμο για να κάνετε καλύτερα τα πράγματα. 

Αυτό δεν είναι κάπως αποπροσανατολιστικό; 

Με όση καλή διάθεση και αν έχετε να διορθώσετε τα πράγματα (που πιστεύω ότι την έχετε) και με καλή πρόθεση για εκσυγχρονισμό του ελληνικού πανεπιστημίου, ρίξτε και μια ματιά στο θέμα που παραθέτω 

Υπομονή όμως, έρχονται εκλογές …

Το πρόβλημα

Δεν είναι λίγες οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως τεχνολογικής κατεύθυνσης, που δεν έχουν κατοχυρώσει επαγγελματικά δικαιώματα ή δεν έχουν εγκριθεί. Φοιτητές που μετά από κόπους και έξοδα απέκτησαν πτυχίο και στο τέλος έμειναν με άδεια χέρια αφού το πτυχίο που έχουν τα χέρια τους δεν έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Για παράδειγμα τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Σπουδαστών του Πρώην ΤΕΙ Γεωπονίας που, ενώ φοιτούσαν στο τελευταίο έτος του ΤΕΙ Γεωπονίας, αποφασίσθηκε η αναβάθμισή του σε πενταετές Πανεπιστημιακό Τμήμα (Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πατρών με έδρα το Μεσολόγγι).
Τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Για παράδειγμα δυο σημαντικά Τμήματα, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ο κλάδος της Επιστήμης των Υλικών είναι νέος επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος όμως τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης παγκοσμίως).

Συγκεκριμένα με ενέργειες των δύο Τμημάτων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και των Πρυτανικών Αρχών των Πανεπιστημίων, οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών απέκτησαν επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ. 45 (ΦΕΚ 58/Α΄/08.04.2009) ως: «Εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών».

Επειδή όμως οι απόφοιτοι, παρά τις πάνω από δεκαετία προσπάθειές τους, μέχρι σήμερα δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κλάδο ΠΕ του Εθνικού Προσοντολογίου, ώστε να αποκτήσουν προσόν διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε αντίθεση με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και αυτό έχει ως συνέπεια να μη μπορούν να συμμετάσχουν σε κανένα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών που αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης στερούνται και τη δυνατότητα να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί ακόμη και σε φροντιστήρια, Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην τελευταία αίτηση, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναγνώρισε για πρώτη φορά δικαίωμα διδασκαλίας μαθημάτων Τεχνολογίας Υλικών στα ΕΠΑΛ, σε Α’ ανάθεση τον Σεπτέμβριο 2019 ωστόσο εκκρεμεί ακόμη στο Υπουργείο η αίτηση ένταξης στον κλάδο ειδικοτήτων ΠΕ4 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 370) και η δημιουργία νέου ειδικότερου κλάδου (προέκτασης) στον κλάδο ΠΕ04 (π.χ. ΠΕ04.06).

Η παιδαγωγική επάρκεια

Επίσης, σε ορισμένα Τμήματα χρειάζεται επιλογή συγκεκριμένων μαθημάτων για να λάβει ο απόφοιτος και παιδαγωγική επάρκεια. Παράδειγμα: Για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ απαιτείται η συγκέντρωση 32 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που περιλαμβάνονται σε τρεις θεματικές περιοχές:
  • θέματα εκπαίδευσης και αγωγή
  • Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
  • θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Στο ίδιο ΑΕΙ, οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας έχουν στη διάθεση τους και τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα των σπουδών τους για να δηλώσουν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) από τα δεκαπέντε (15) προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, τα οποία αντιστοιχούν σε 48 ECTS σε σύνολο 240 που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Κάθε μάθημα λαμβάνει έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Δείτε άλλο παράδειγμα από την εκπαιδευτικό ΣΕΠ κ. Κωνσταντίνα Μπατάλα


Και στην Αθήνα

Σοβαρό θέμα με τα επαγγελματικά δικαιώματα απασχολεί εκατοντάδες πτυχιούχους του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

Το πρόβλημα ανέδειξαν οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ Χαρά Κεφαλίδου και Απόστολος Πάνας οι οποίοι τονίζουν ότι οι παραπάνω απόφοιτοι έχουν καταθέσει από τον Ιούλιο του 2019 δύο αιτήσεις σχετικά με την τροποποίηση του Ν. 4559/2018 (παρ.10 του αρ.6), που αναφέρει ότι οι «Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, καθώς και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας ως εξής: 

α) Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, 
β) Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εντάσσονται σε οποιοδήποτε από τα δύο Τμήματα, ύστερα από δήλωση προτίμησης και απόφαση της Συγκλήτου. 

Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται. (Ο νόμος τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 80 ΝΟΜΟΣ 4589/2019 με ισχύ την 29/1/2019)». 

Όπως οριζόταν μέχρι εκείνο το σημείο, οι φοιτητές των τμημάτων αυτών, μετά το δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής τους, είχαν τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών κατευθύνσεων, επιλογή η οποία οδηγούσε στην παρακολούθηση των αντίστοιχων μαθημάτων για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Το Τμήμα Φ.Π.Ψ., που το 2019 χωρίστηκε σε Τμήμα Φιλοσοφίας και Τμήμα Ψυχολογίας και όσοι φοιτούσαν ήδη κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2018 στο Φ.Π.Ψ., μπορούσαν να ενταχθούν στο αντίστοιχο με την κατεύθυνση επιλογής τους Τμήμα, ενώ οι εισαχθέντες κατά το έτος 2018-2019 μπορούσαν να δηλώσουν εξ αρχής την προτίμησή τους. 

Απόρροια της νομοθετικής αυτής ρύθμισης αποτελεί το γεγονός ότι οι παραπάνω εισαχθέντες/φοιτούντες αποκτούν πλέον το δικαίωμα, παράλληλα με το πτυχίο ειδικότητας, να λαμβάνουν και την Άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

Συνεπώς, η τροποποίηση αυτή προβαίνει σε μια αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των αποφοίτων του Φ.Π.Ψ. έως το 2018 και των αποφοίτων από το 2019 και μετά, καθώς στους δεύτερους δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας και η πρόσβαση στα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό η ακαδημαϊκή κατάρτιση και το περιεχόμενο των σπουδών τους δεν διέφερε με εκείνα των αποφοίτων προηγούμενων ετών. 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της διάκρισης αυτής είναι αυτό που αφορά στους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. 

Όσοι εισήχθησαν στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. το 2014 και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το 2018, έμειναν εκτός τροποποίησης. Αντιθέτως, εκείνοι που εισήχθησαν μεν το 2014, αλλά ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το 2019 ή και αργότερα, εντάχθηκαν στο Τμήμα Ψυχολογίας και με την αποφοίτησή τους είχαν το δικαίωμα να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φ.Π.Ψ., με κατεύθυνση την Ψυχολογία, έχουν καταθέσει αιτήσεις τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στα αντίστοιχα Τμήματα Φ.Π.Ψ., ζητώντας επίλυση του προβλήματος και άρση της αδικίας εις βάρος τους.


 Νίκος Μάστορας


πηγή: Alfavita

Σχόλια