Σπύρου: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €6.540.801,64 αποφάσισε η πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αγροτικός Ο...


Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €6.540.801,64 αποφάσισε η πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αγροτικός Οίκος Σπύρου, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,07 Ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.990.678,76€, διαιρούμενο σε 28.438.268 κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) .

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 03/06/2022 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 08/06/2022 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.

πηγή:(capital.gr)

Σχόλια